Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Treball, Afers Socials i ...
 
Divendres, 11 de gener de 2019

Treball, Afers Socials i Famílies subvenciona més de 600 projectes d’entitats socials amb el fons procedent de la recaptació del 0,7% de l’IRPF

Enguany s’han ampliat les línies de subvenció per donar suport a noves accions, obres d’inversió i activitats, també per atendre prioritats socials emergents, com ara, els joves migrants sense referents familiars i el sensellarisme.


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha publicat la proposta de resolució provisional d’atorgament de subvencions a projectes socials a executar durant el 2019, amb càrrec al tram autonòmic de la recaptació del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En total, s’han atorgat en aquesta convocatòria 31.154.251 euros, igual que en el 2017.

El Departament dóna cobertura amb aquests ajuts a 628 activitats de 146 entitats sol·licitants diferents, la majoria federatives. Enguany s’han ampliat les línies de subvenció per donar suport a noves accions, obres d’inversió i activitats, també per atendre prioritats socials emergents, com ara, els joves migrants sense referents familiars i el sensellarisme. També s’han destinat fons a remunerar les tasques de coordinació, sol·licitud i posterior justificació dels projectes que duen a terme les federacions i entitats coordinadores, amb la finalitat de poder arribar al màxim de projectes i d’organitzacions.

A més a més, s’han ampliat les línies subvencionades, que passen de 36 a 38. D’una banda, hi ha 34 tipus d’accions destinades als següents àmbits: protecció social, discapacitats, infància i adolescència, famílies,  joventut, poble gitano, persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional, voluntariat, foment de la igualtat i, per últim, una acció destinada a la gestió i coordinació d’entitats. 

D’altra banda, hi ha hagut 4 línies d’accions per finançar inversions. En concret, s’han atorgat  7.782.886,20€ a obres d’inversió, adequació, d’establiments i equipaments perquè s’ha detectat aquesta necessitat, ja que el Departament no compta amb cap línia específica per a finançar obres d’inversió en les seves convocatòries.

El termini d’al·legacions a la resolució provisional de la convocatòria és fins el dia 21 de gener, data a partir de la qual es procedirà a la publicació de la resolució definitiva per procedir al pagament dels imports a les entitats durant el mes de febrer de 2019.