Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Govern inicia els tràmits ...
 
Dimecres, 14 de juny de 2017

El Govern inicia els tràmits per a la regulació de les llars de criança

Es tracta d’un servei de conciliació familiar exercit per un professional en el seu habitatge. A Catalunya, gairebé 200 professionals ja exerceixen aquesta professió agrupades en l’Associació Mares de Dia.


El Govern inicia els tràmits per a la regulació de les llars de criança

El Govern ha iniciat els tràmits per a l’elaboració d’un nou decret que regularà els serveis de criança a la llar per a la petita infància. Es tracta d’un servei de conciliació familiar per hores i flexible que exerceix un professional en el seu propi habitatge on té cura d’infants d’entre 0 i 3 anys. Regular aquests serveis proporcionarà un paraigua legal als treballadors que s’hi dediquen així com seguretat als pares i als nens.

El decret estableix que el nombre d’infants per llar de criança haurà de ser de màxim 4, tot i que en casos excepcionals es podrà acollir un total de 5 infants, sempre i que s’obtingui l’autorització expressa de la Direcció General de Famílies. Els professionals que en tindran cura hauran de tenir com a mínim un grau o un cicle de formació professional superior en educació infantil, acreditar una experiència mínima de dos anys en la cura d’infants i el carnet de manipulació d’aliments.

Alhora, caldrà que aquests professionals tinguin una assegurança de risc, així com oferir un projecte pedagògic –tal i com marca la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència-, que es pot basar en el joc i estar recolzat en corrents pedagògics diversos. La família de l’infant i el professional que en tingui cura han de signar un contracte privat per tal de salvaguardar els drets de les dues parts i establir el màxim d’hores en què l’infant serà a la llar de criança.

Pel que fa a les instal·lacions, el decret exigeix que la llar tingui un mínim de 70 metres quadrats amb dues habitacions, així com uns requisits de necessitat, confort i seguretat mínims que es concreten en protecció contra incendis, calefacció, il·luminació i ventilació de la llar, zones diferenciades per al descans, la higiene i els jocs dels menors o accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, entre d’altres.

Finalment, les persones que decideixin convertir el seu habitatge en una Llar de criança s’hauran d’inscriure en un registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que aquest en pugui fer el seguiment necessari i les inspeccions periòdiques que es determinin.