Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La Generalitat encarrega un ...
 
Divendres, 14 de setembre de 2018

La Generalitat encarrega un informe al Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari

L'Executiu considera necessari analitzar les conseqüències de la decisió anunciada per Juncker d'iniciar el procés per suprimir el canvi horari al conjunt de la UE.


El Govern ha aprovat demanar al Consell Assessor per a la Reforma Horària que elabori un informe sobre les conseqüències de la decisió anunciada pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, d’iniciar el procés per tal de suprimir el canvi horari al conjunt de la Unió Europea, un cop valorats els resultats d’una enquesta pública realitzada als seus 28 estats membres entre el 4 de juliol i el 16 d’agost.

L’Executiu considera necessari conèixer amb detall quines són les afectacions que poden tenir en els àmbits de la salut, econòmic, laboral, educatiu i familiar cadascun dels horaris, el d’estiu i el d’hivern, i quin seria el més adequat per al nostre país.

L’informe el Govern  també demana al Consell Assessor per a la Reforma Horària, adscrit al Departament de la Presidència,  un posicionament sobre retornar al fus horari de Greenwich, en comptes del fus actual de Berlín.

La proposta de Juncker es deriva dels resultats d’una enquesta de la Comissió Europea, realitzada per a 4,6 milions de persones, on un 84% es declarava a favor de deixar sense efecte el canvi d’hora que es realitza dos cops l’any. Es constata així que la majoria dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea estan d’acord a trencar amb la dinàmica d’anar canviant els horaris. Sobretot s’apunten raons com ara els efectes negatius que aquest canvi produeix sobre la salut, l’increment dels accidents de trànsit i l’escassa incidència de la mesura en l’estalvi energètic. Arran d’aquest resultats la Comissió Europea farà una proposta al Parlament Europeu per iniciar la tramitació pertinent i deixar sense efectes l’esmentat canvi horari.

A Catalunya els horaris estan condicionats per tres realitats:

- El debat suscitat per la supressió del canvi horari europeu.
- L’elecció del fus horari. L’Estat espanyol es troba dins el fus horari de Berlín quan li pertocaria ser al de Greenwich.
- I l’impuls de la Reforma Horària, en relació amb l’organització del temps de la  nostra vida quotidiana.

Pel que fa a aquest tercer punt,  la sensibilització del Govern sobre la necessitat d’adoptar uns horaris més racionals que ajudin a conciliar vida laboral i familiar i en definitiva a gaudir d’una millor qualitat de vida,  no és nova. El Govern ja va crear el 2015 el Consell Assessor per a la Reforma Horària com a òrgan assessor en tot allò que fa referència a temes vinculats amb els horaris i especialment en  l’organització i racionalització dels horaris al nostre país;  i entre altres ha assessorat al Govern en la consecució del Pacte per a la Reforma Horària, amb 110 entitats representatives del país,  i la redacció de la seva carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025.