Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Acord per millorar l'atenció ...
 
Dimarts, 12 de juny de 2018

Acord per millorar l'atenció integral en els casos de violència masclista a la UAB

Es tracta d’una prova pilot que s’inicia a la UAB i es podria fer extensible a la resta d’universitats públiques.


L'Institut Català de les Dones (ICD), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès col·laboraran per donar una resposta integral i coordinada amb la xarxa pública d’atenció a les dones que pateixen assetjament sexual i d’altres formes de violència masclista que hi pugui haver en la comunitat universitària de la UAB. La rectora de la UAB, Margarita Arboix, la presidenta de l'ICD, Núria Balada, i l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, han signat avui un conveni que permetrà millorar l'atenció en els casos de violència masclista.

Des de l’aprovació del “Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB” - al març de 2016-, han emergit més casos d’assetjament sexual i violència masclista entre la comunitat universitària i, especialment, entre l’alumnat de la UAB, que ha fet necessària una actuació integral. Fins ara, la UAB oferia una primera atenció i acollida a les dones (a través de la unitat de Psicogènere, ubicada a la Facultat de Psicologia). Ara, amb aquest acord, es facilitarà l’acompanyament i atenció especialitzada en situacions de violencia masclista, més enllà de la universitat, el que permetrà millorar-ne l'atenció.

Atenció especialitzada al centre d'atenció per a dones

S’establirà un circuit de derivació dels casos detectats a la UAB cap al CIARD (Centre d’Informació, Atenció i Recursos per a Dones) de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que ofereix atenció especialitzada en l’abordatge de violències masclistes, un servei que compta amb la col.laboració i suport econòmic de l’ICD. El CIARD compta amb dues consultores, una psicòloga especialitzada en violències masclistes, una jurista i una psicopedagoga.

Aquest servei forma part de la xarxa de 102 SIAD que hi ha a les poblacions de més de 20.000 habitants de tot Catalunya. Són serveis que depenen dels ens locals que tenen com a objectiu apropar a les dones serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament laboral, social, personal, familiar i altres. Aquests serveis també fan detecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista i formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra establerts per la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

El 10 de març de 2016 la UAB va aprovar un protocol per prevenir les situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere que es poguessin donar a la universitat. El protocol és aplicable a tot el seu alumnat, professorat i personal que hi tingui o hagi tingut una vinculació laboral o estatuària amb la UAB. Per activar el protocol cal presentar una sol.licitud acompanyada d’un sobre tancat amb la relació dels fets a qualsevol gestió acadèmica de les facultats, unitats docents o al Rectorat, i la unitat de Psicogènere, ubicada a la Facultat de Psicologia, atèn els casos.