Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Utilització reflexiva de les ...
 

Utilització reflexiva de les contencions

Utilització reflexiva de les contencions
Recull de publicacions, articles i recursos que ofereixen informació sobre l’ús racional de les mesures de contenció físiques i/o mecàniques i farmacològiques en la cura de persones grans dependents, persones amb demència, etc.

Tracten aspectes tant des de la vessant de la cura assistencial com des de la reflexió ètica i ofereixen recomanacions i alternatives per a minimitzar l'ús d’aquest tipus de mesura terapèutica. També es recullen diversos programes que treballen per a la cura lliure de contencions.

Tots els documents i materials referenciats en el dossier estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT.

 

Data de publicació: 22 de maig de 2018

Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials


Monografies

Burgueño Torijano, Antonio Andrés. Guía para personas mayores y familiares: uso de sujeciones físicas y químicas con personas mayores y enfermos de Alzheimer. Programa "Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer". Madrid: Fundación Iberdrola: CEOMA, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, 2005. 62 p.
Consulta en línia
Guia que ofereix informació meditada i pràctica per ajudar a racionalitzar l’ús de contencions en la cura de persones grans i de persones amb demència per tal que puguin tenir una major qualitat de vida.

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Consideracions davant les contencions físiques i/o mecàniques: aspectes ètics i legals. Barcelona: el Col·legi, 2006. 8 p.
Consulta en línia
La Comissió Deontològica del col·legi reflexiona sobre l’ús de mesures de contenció des de la vessant ètica i legal i estableix uns criteris d’actuació respectuosos amb els drets inherents a la persona.

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. La intimitat als centres residencials de persones amb diversitat funcional: a propòsit de l'ús, l'accés i la supervisió dels espais. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017. 36 p. (Documents de reflexió)
Consulta en línia
El document presenta un seguit de recomanacions per protegir el dret al respecte a la intimitat persones amb discapacitat que viuen en serveis d’acolliment residencial assistits i per promoure bones  pràctiques que incentivin l’efectivitat i l’acompliment d’aquest dret. També identifica situacions que poden plantejar algun conflicte ètic, jurídic, psicoeducatiu o sociosanitari, i proposa orientacions possibles per afrontar-les.

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Document de reflexió sobre contencions. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, 2015. 52 p. (Documents de reflexió)
Consulta en línia
L’objectiu del document és delimitar el camp de reflexió sobre les contencions i fonamentar èticament la presa de posició sobre aquestes, revisar la seva aplicació en els diferents àmbits d’intervenció social i proposar un seguit de recomanacions que puguin servir d’ajut en la reflexió. Inclou bibliografia.

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Recomanacions sobre el desenvolupament dels drets i deures de les persones grans en entorns residencials. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, 2013. 48 p. (Documents de reflexió)
Consulta en línia
Aquest document pretén fomentar, des de la reflexió, el respecte efectiu dels drets i deures de les persones grans que viuen en entorns residencials diàriament, i fer dels centres llocs de vida digna, justa i de qualitat.

Documento de consenso sobre sujeciones mecánicas y farmacológicas. Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2014. 64 p.
Consulta en línia
El Comité Interdisciplinar de Sujeciones de la SEGG presenta aquest document de reflexió que intenta consensuar les diverses posicions existents a l’entorn de l’ús de les subjeccions en la cura de les persones per tal de preservar, per una banda, la seva dignitat i els seus drets i, per l’altra, la seva seguretat i integritat física o la de tercers.

Prat, Francisco. Bioética en residencias: problemas éticos en la asistencia a la persona mayor. Santander: Sal Terrae, 2008. 158 p. (Cuadernos del Centro de Humanización de la Salud; 14)
L’autor presenta qüestions diverses que es plantegen a les residències (consentiment informat, confidencialitat, subjeccions, tracte inadequat…) i ofereix un seguit de pautes per detectar on es generen els conflictes alhora que proporciona les eines per abordar els problemes ètics de forma dialogada i racional.

Rights, risk and restraint-free care of older people: person-centred approaches in health and social care. London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2010. 224 p.
El llibre proporciona una visió general de les diferents formes de contencions, les condicions en què es fan servir, i les seves implicacions per a la salut i el benestar de les persones grans. També explora altres enfocaments pràctics i innovadors per reduir l'ús de les contencions i subratlla la importància de l'atenció centrada en la persona per oferir serveis més segurs i apropiats.

Tideiksaar, Rein. Caídas en ancianos: prevención y tratamiento. Barcelona: Masson, 2005. XXI, 287 p.
Manual que conté recomanacions pràctiques, equips i recursos per a la millora de la seguretat, la salut i la qualitat de vida de les persones grans i els residents en els serveis de llarga estada. Inclou formularis i tests de valoració sobre els diferents aspectes relacionats amb les caigudes.

El tracte adequat a la gent gran des de les institucions: cap a nous models d'atenció. Comunicacions de la jornada realitzada a Girona el 13 d'octubre de 2014. Girona: Fundació Campus Arnau d'Escala, 2014. 22 p.
Consulta en línia
Document que recull les aportacions d'experts, acadèmics i professionals participants a la jornada amb l'objectiu de contribuir a estimular la posada en pràctica de models d'atenció basats en el tracte adequat des de les institucions.

Urrutia Beaskoa, Ana; Erdoiza Inunciaga, Irune. Cómo se eliminan las sujeciones: guía para la eliminación de sujeciones físicas y químicas en centros de atención sociosanitaria y domicilio. Gernika: R. B. Servicio Editoriales, 2011. 103 p.
Guia basada en la Norma Libera-Ger de la Fundación Cuidados Dignos que propugna que l’ús de les subjeccions ha de ser l’excepció i defensa la seva eliminació a través de l’atenció centrada en la persona.

Ús racional de les contencions físiques: estudi de la incidència de l'assessorament de la inspecció de serveis socials en residències de gent gran. 2a ed. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, 2012. 29 p. (Papers; 25)
Consulta en línia
El document presenta el resultat d’un treball de camp, realitzat pel Servei d’Inspecció i Registre que recull dades per conèixer la prevalença de les contencions físiques en els establiments residencials de gent gran de Catalunya, divulgar-ne els aspectes més significatius, proposar i difondre mesures alternatives i, finalment, valorar quina incidència té l’assessorament fet en la disminució de les contencions.

Articles

“Actitudes, conocimientos y práctica de los profesionales de enfermería en el uso de restricciones físicas con personas mayores”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 48, núm. 5 (sep./oct. 2013), p. 209-215

“Avanzando hacia una cultura del cuidado “no sujeciones”. A: Revista de servicios sociales y política social, núm. 98 (2n. trim. 2012), p. 67-76

Barriga Fajardo, Inés Ma. ”Per una visió lliure de contencions”. A: Revista del COTOC, núm. 3 (feb. 2015), p. 28-31

Briones Peralta, María Ángeles; Rodríguez Martín, Beatriz. “Efectividad de las intervenciones dirigidas a reducir las sujeciones físicas en personas mayores de 65 años institucionalizadas: una revisión sistemática”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 52, núm. 2 (mar./abr. 2017), p. 93-101

Burgueño Torijano, Antonio Andrés. “Falacias sobre sujeciones (contenciones) físicas”. A: Dilemata, núm. 19 (2015), p. 135-147
Consulta en línia

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. “Contencions”. A: Quaderns de la bona praxi, núm. 32 (abr. 2013) 
Consulta en línia

“Contenciones mecánicas en salud mental: "el principal método para no atar a la gente es no querer hacerlo": reportaje”. A: Encuentro, núm. 2 (2017), p. 4-6
Consulta en línia

“Efectos de un programa de eliminación de sujeciones físicas sobre personas mayores con demencia en residencias”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 51, núm. 1, (ene./feb. 2016), p. 5-10

“Estudio descriptivo sobre la actitud de la familia ante el uso de restricciones físicas en mayores: resultados preliminares”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 43, núm. 4 (jul./ago. 2008), p. 201-207

“Estudio sobre la utilización de la contención mecánica en una población geriátrica”. A: Nuberos Científica, vol. 1, núm. 7 (2012)
Consulta en línia

Fariña-López, Emilio. “Problemas de seguridad relacionados con la aplicación de dispositivos de restricción física en personas mayores”. A: Revista española de geriatría y gerontología, 46, núm. 1 (ene./feb. 2011), p. 36-42

Guiducci, Pier Luigi. “Assistenzia anziani: un aspetto nodale: la contenzione nei centri residenziali: le responsabilità medico-legali“. A: Rassegna di servizio sociale, anno 42, n. 4 (oct./dic. 2003), p. 120-130

López García de Madinabeitia, Ana Pía. “Maltrato en el ámbito institucional”. A: Revista multidisciplinar de gerontología, vol. 13, núm. 2 (abr./jun. 2003), p. 102-113

“Prevalencia comunicada de sujecciones físicas: resultado de la aplicación de un sistema de información para un benchmarking anónimo entre residencias españolas del Programa desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer“. A: Agathos: atención sociosanitaria y bienestar, año 8, núm. 1 (mar. 2008), p. 4-11

Rodríguez Delgado, Joan. “Contenciones mecánicas en geriatría: propuestas técnicas y recomendaciones de uso en el ámbito social”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 48, núm. 4 (jul./ago. 2013), p. 185-189.

“Sujeciones mecánicas y farmacológicas en servicios y centros geriátricos y gerontológicos“. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 50, núm. 1, (ene./feb. 2015), p. 35-38

“Uso de sujeciones físicas en una población anciana ingresada en residencias públicas”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 43, núm. 4 (jul./ago. 2008), p. 208-213

Tesi doctoral i treball de màster

Urrutia Beascoa, Ana Ma. Modelo de cuidado centrado en la persona con reducción del uso de sujeciones físicas y químicas: conceptualización e implantación. Tesi doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Medicina (2015)
Consulta en línia

Vidal Puig, Ma. Mercè. “Prevalença i valoració de l'assessorament fet sobre l'ús de les contencions mecàniques en els serveis socials residencials de gent gran. Treball de final del Màster d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Observatori d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social (2012)
Consulta en línia

Recursos i programes

Alzheimer Europe
Organització no governamental que dóna veu a les persones amb demència i als seus cuidadors. Promou un enfocament de la demència basat en els drets i treballa per enfortir  la recerca i la col·laboració a Europa. Dins la secció d’Ètica es pot consultar el document de l’any 2012 The ethical issues linked to restrictions of freedom of people with dementia.

Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 
ACRA treballa per al benestar de les persones grans i la seva qualitat assitencial. L’any 2012 va atorgar el Premi ACRA en la categoria de Innovació en l'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal a l’estudi Les contencions físiques en persones grans: dos problemes i una solució.

Desatar al anciano y al enfermo de AlzheimerCEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores, mitjançant el seu programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, promou l’ús racional de tot tipus de contencions amb l’objectiu final d’aconseguir un canvi de mentalitat a través de la intervenció integral de les persones amb gran dependència.

Ètica aplicada als serveis Socials. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pàgina web que recull informació, documentació i recursos sobre l’ètica aplicada als serveis socials i tota l’activitat que duu a terme el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. També ofereix informació sobre els Espais de reflexió ètica en serveis d'intervenció social.

Norma Libera-Care. Fundación Cuidados Dignos
Aquesta fundació és la creadora de la norma Libera-Care que s’emmarca en el Modelo de Cuidado Libera-Care (Dignos) creat a l’entorn de la dignitat i la qualitat de vida de la persona cuidada i basat en l’atenció centrada en la persona i en la cura lliure de contencions. 

Plataforma Nacional Sin Sujeciones
El 2017 es presenta aquesta plataforma promoguda pel Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Asociación Dignitas Vitae, Fundación Cuidados Dignos, Fundación Pilares, Help Age International, Lares,  Unión Democrática de Pensionistas (UDP) i el Consejo General de Enfermería, amb l’objectiu de lluitar contra l’ús excessiu de subjecciones físiques i químiques en la cura de les persones grans, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, etc., en entorns sanitaris i socials.

Programa No Sujetes. Dignitas Vitae
Programa desenvolupat per l’Associació Dignitas Vitae que té com a objectiu conscienciar i formar els professionals de cura de les persones dependents sobre el tracte digne i sense subjeccions.  

Proyecto acreditación “cuidados de demencias sin sujeciones”
La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) i la Fundación Maria Wolff duen a terme aquest programa dirigit als centres residencials perquè que els ajudi a oferir atenció i cura a les persones amb demència, centrada en la dignitat de la persona i lliure de qualsevol tipus de contenció.


Data d'actualització: 22.05.2018