Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Atenció integral social i ...
 

Atenció integral social i sanitària

Atenció integral social i sanitària
En el context mundial actual caracteritzat pel creixent envelliment de la població i per la crisi d'un model econòmic insostenible, es fa necessari un reenfocament orientat a cobrir les necessitats de les persones amb problemes de salut crònics i situacions socials adverses que posi en el punt de mira les persones, des d’uns serveis integrats, coordinats i eficients. A Catalunya, el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) té la missió de “promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats”.

Aquest dossier recull documentació de referència, recursos diversos i webs d'interès per a conèixer i aprofundir en l'atenció integrada social i sanitària. També podeu consultar la versió íntegra publicada amb motiu del congrés Inclusió.cat.

La majoria de documents i recursos referenciats estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT.

Data de publicació: 10 de juliol de 2017

Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, amb la col·laboració del Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS).


Monografies

L'atenció centrada en la persona en el model d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya: gener 2016. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària, 2016. 1 recurs electrònic (26 p.)
Consulta en línia
Document que estableix les bases conceptuals i metodològiques per al desenvolupament de l’estratègia d’atenció centrada en la persona dins del marc del model d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya, que es fonamenta en el coneixement científic existent i l’experiència d’altres països i que se sosté sobre la base del rol actiu i l’apoderament de les persones, dels seus cuidadors i/o de les seves famílies. També es pot consultar de forma sintètica les línies de desplegament del PIAISS pel període 2017-2020 per la implementació del Model d’Atenció Integrada Centrada en la Persona a Catalunya.

La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores en situación de fragilidad o dependencia: guía de innovación social basada en el modelo de atención integral y centrada en la persona. Madrid: Fundación Pilares, 2017. 1 recurs en línia (201 p.) (Guías de la Fundación Pilares para la autonomia personal; 2)
Consulta en línia
Publicació que proposa pràctiques innovadores de cura de llarga durada, allunyades de les pràctiques assistencials i fragmentades, que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida i garantir els drets de les persones ateses, així com la pròpia sostenibilitat del sistema de protecció social.

Avaluació externa de 9 models col·laboratius d’atenció social i sanitària a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2015. 125 p.
Consulta en línia
El projecte estudia algunes experiències integrades d’atenció social i sanitària a Catalunya (Alt Penedès, Gironès, Garrotxa, Lleida, Tona-Mancomunitat de la Plana, Mataró, Reus, Sabadell i Vilanova i la Geltrú) i descriu els models col·laboratius i els seus resultats a partir de les experiències i opinions dels professionals implicats. Intenta identificar-ne els trets comuns i de millor pràctica i establir els requeriments de les distintes fases de desplegament de cada model.

Canal, Ramon; Vila, Toni. Cap a una atenció integrada social i sanitària: per un nou model centrat en les persones. Barcelona: Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, 2015. 1 recurs electrònic (56 p.). (Dossier Catalunya Social; 43)
Consulta en línia
Informe que analitza els models desenvolupats al País Basc i a Escòcia, capdavanters en l’aplicació de l’atenció integrada social i sanitària, i fa propostes per a la definició d’un model català de serveis d’atenció de continuïtat. Amb motiu de la presentació d’aquest informe, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va organitzar a l’Ateneu Barcelonès el debat “Millorar la cooperació social i sanitària” dins el cicle Debats Catalunya Social.

Colom Masfret, Dolors. El diagnóstico social sanitario: aval de la intervención y seña de identidad del trabajo social sanitario. Barcelona: UOC, 2012. 230 p. (Ciencias de la salud; 234)
El diagnòstic social sanitari identifica la situació social i personal de la persona atesa en l’àmbit sanitari. L’autora fa una revisió històrica i bibliogràfica del concepte i ofereix els instruments de treball per dur-lo a terme.

Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sanitarios y sociales. Demetrio Casado (dir.). Barcelona: Hacer, 2008. 222 p.
Recull de ponències de reconeguts professionals participants a les VI Jornades SIPOSO 2007 que reflexionen sobre les connexions entre els serveis socials i els sanitaris, que requereixen mesures jurídiques, organitzatives i financeres adequades, i també, la coordinació dins cadascuna d’aquestes estructures.

European Commission. Expert Group on Health Systems Performance Assessment. BLOCKS. Tools and methodologies to assess integrated care in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 1 recurs electrònic (142 p.)
Consulta en línia
Aquest informe identifica, per una banda, els principis, l’estructura i els mitjans necessaris que permetin la implementació d’una atenció integrada exitosa, alhora que incideix en l’establiment d’indicadors que avaluïn el seu desenvolupament i acompliment.

Integrated care and support Pioneers: indicators for measuring the quality of integrated care. Final report. London: Policy Research Unit in Policy Innovation Research (PIRU), 2014. 1 recurs electrònic (42 p.)
Consulta en línia
Informe del projecte Pioneers que descriu el projecte, els antecedents, objectius, etc, així com els criteris de selecció i l’ús d’indicadors per avaluar les dades quantitatives i mesurar la qualitat i les tendències de l’atenció integrada duta a terme.

Integrated social services in Europe: a study looking at how local public services are working together to improve people's lives. Brighton: European Social Network, 2016. 1 recurs electrònic (45 p.). (PIRU Publication;  2014-8)
Consulta en línia
L'objectiu d'aquest informe és analitzar com els serveis socials proporcionen un suport integrat amb altres serveis públics com l'educació, l'ocupació i la salut, a tot Europa. Presenta un resum dels esdeveniments recents de benestar i de la legislació i la política marc en els països europeus, una revisió bibliogràfica de 60 articles internacionals en integració de serveis, i una avaluació de 44 exemples de bones pràctiques de 17 països europeus.

Martínez Rodríguez, Pilar. La atención gerontológica centrada en la persona. Guía para la intervención profesional en los centros y servicios de atención a personas mayores en situación de fragilidad o dependencia. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011. 213 p. (Documentos de bienestar social; 76)
Consulta en línia
Manual que té estableix les bases de l’atenció gerontològica centrada en la persona. Posa l’èmfasi en la promoció de la seva autodeterminació i independència, la protecció de la intimitat i els seus drets, les relacions familiars, etc. També incideix en l’organització i  les intervencions dels professionals.

Modelo de atención integral y centrada en la persona: teoría y práctica en ámbitos del envejecimiento y la discapacidad. Pilar Rodríguez Rodríguez, Antoni Vilà i Mancebo, (coords.). Madrid: Tecnos, 2014. 399 p.
Manual exhaustiu que ha comptat amb la col·laboració de més d’una vintena d’experts que aplega els continguts teòrics i conceptuals del model d’atenció integral i centrada en la persona, alhora que ofereix també informació sobre els aspectes organitzatius i normatius i sobre el perfil i la formació dels professionals implicats.

Organisation for Economic Cooperation and Development. Integrating social services for vulnerable groups: bridging sectors for better service selivery. Paris: OECD, 2015. 1 recurs electrònic (214 p.)
Consulta en línia
Aquest llibre analitza el disseny i els serveis socials integrats que ofereixen els països de l'OCDE als grups vulnerables i les oportunitats i desafiaments que comporten. Aborda qüestions com: com es defineixen els grups vulnerables en els diferents països i com es comparen les poblacions? com s'estan integrant els serveis socials?, per què integrar serveis per als grups vulnerables?, etc. S'hi destaquen les bones pràctiques reeixides.

Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària 2017-2020: novembre 2016. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària, 2016. 1 recurs electrònic (44 p.)
Consulta en línia
Document que recull, per una banda, les bases conceptuals i programàtiques del PIAISS així com les actuacions fetes durant la primera etapa del pla i, per una altra, fixa i estableix els objectius, les metodologies i els projectes a desenvolupar en el període 2017-2020. 

Els serveis socials especialitzats des de la perspectiva de l'atenció centrada en la persona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2016. 1 recurs electrònic (323 p.). (Eines; 31)
Consulta en línia
Materials de la formació sobre atenció centrada en la persona i qualitat de vida aplicada a la intervenció social en l’àmbit de la salut mental, la discapacitat intel·lectual i física, les drogodependències i el VIH/sida,  que van dur a terme l’any 2013 els tècnics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de ser una eina tècnica per als professionals dels diferents àmbits i presentar idees, propostes i bones pràctiques.

World Health Organization. People-centred and integrated health services: an overview of the evidence. Interim report. Geneva: World Health Organization, 2015. 1 recurs electrònic (67 p.)
Consulta en línia
Document que dona a conèixer l’estratègia de la OMS per implementar l’atenció integrada en els serveis de salut. Identifica els enfocaments i les estratègies previstos a diversos països així com exemples de bones pràctiques. Inclou un glossari de termes i referències bibliogràfiques.

Articles

“Articulation entre le sanitaire et le social: valeurs - éthique - territoires de santé: quelle prise en charge et quel accompagnement médico-social?: [monogràfic].” A: Revue française de service social, núm. 233 (2009), p. 8-102

“Atenció integral social i sanitària: elements per a la reflexió. [Monogràfic]”. A: RTS: revista de treball social, núm. 206 (des. 2015), p. 9-134
Consulta en línia

“Atención integral: las TIC en la coordinación entre los sistemas social y sanitario. [Monográfico]”. AI+S, Revista de la sociedad española de informática y salud, núm. 116 (2016), p. 5-34
Consulta en línia

Béland, François; Hollander, Marcus, J. “Integrated models of care delivery for the frail elderly: international perspectives” A: Gaceta sanitaria, vol. 25, supl. 2 (dic. 2011), p. 138–146
Consulta en línia

Benito Herráez, Eva María; Alsinet Mora, Carles; Maciá Antón, Araceli. “La planificación centrada en la persona y su pertinencia práctica en los servicios sociales: opinión de los profesionales”. A: Zerbitzuan, núm. 62 (sep. 2016), p. 115-126
Consulta en línia

Fantova Azcoaga, Fernando. “La coordinación estructural de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales”. A: Agathos: atención sociosanitaria y bienestar, año 6, núm. 1 (mar. 2006), p. 12-21

Lima Fernández, Ana Isabel. “Trabajo social ante la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria”. A: Actas de Innovación sociosanitaria, año V, núm. (mar. 2017), p. 7-20
Consulta en línia

Nuño Solinís, Roberto. “Exploración conceptual de la atención integrada”. A: Curar y Cuidar. Innovación en la gestión de enfermedades crónicas: una guía práctica para avanzar. Rafael Bengoa, Roberto Nuño Solinís (eds.) Barcelona: Elsevier Masson, 2008. p. 33. (Colección de economía de la salud y gestión sanitaria)

“Reflexiones desde el trabajo social sanitario en torno a la reforma de la atención sociosanitaria”. A: Agathos: atención sociosanitaria y bienestar, año 14, nº 3 (set. 2014), p. 4-12

Rodríguez Rodríguez, Pilar. “La atención integral centrada en la persona: principios y criterios que fundamentan un modelo de intervención en discapacidad, envejecimiento y dependencia”. A: Informes Portal Mayores, núm. 106 (2010)
Consulta en línia

Yusta Tirado, Rubén. “El trabajo social y el método de atención centrada en la persona en el ámbito de la gerontología”. A: Trabajo social hoy, núm. 81 (2o cuatr. 2017), p. 19-28

Revistes

Actas de Innovación sociosanitaria
Consulta en línia

Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar 
Consulta en línia

International journal o integrated care
Consulta en línia

RISAI - Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada
Consulta en línia

Recursos

Diccionari de serveis socials 
Consulta en línia

Seminaris web d’atenció integrada 2015-2016
Consulta en línia

Terminologia de l’atenció integrada
Consulta en línia

Terminologia de la cronicitat
Consulta en línia

DIXIT TV

Alonso Varea, José-Manuel. Conferència "Mites i realitats del treball en xarxa": Barcelona, 15 de maig de 2012. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2012. 1 fitxer de videostreaming (ca. 67 min)
Consulta en línia
Conferència sobre els mites i tòpics del treball en xarxa a càrrec del psicòleg José-Manuel Alonso. El conferenciant, que és consultor en els camps de la salut, el benestar i les organitzacions a ITER-BSO, va parlar sobre com els mites que envolten el treball en xarxa fan que aquest corri el risc de devaluar-se.

Fantova Azcoaga, Fernando. Conferència "Els serveis socials a la recerca de la seva finalitat: la intervenció social creant valor”: Barcelona, 25 de març de 2015. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2015. 1 fitxer de videostreaming (ca. 96 min)
Consulta en línia
Quin és el bé que protegeixen i promouen els serveis socials? Som capaços de formular-lo de forma positiva i entenedora per a tota la població? Quines són les necessitats, demandes, expectatives o situacions a què hem de donar resposta des dels serveis socials? El consultor social Fernando Fantova va respondre aquestes i altres qüestions a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials.

Fantova Azcoaga, Fernando. Conferència "Serveis socials: qüestió de diners?": Barcelona, 31 de maig de 2017. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2017. 1 fitxer de videostreaming (ca. 91 min)
Consulta en línia
Fantova va reflexionar sobre els reptes de futur dels serveis socials i va exposar el seu parer sobre quines haurien de ser les condicions i les senyes d'identitat d'uns serveis socials universals i com s'haurien de configurar i integrar els serveis socials, les polítiques de garantia d'ingressos i altres polítiques socials en un sistema de benestar avançat.

Martínez, Maria Teresa. Conferència "L'atenció gerontològica centrada en la persona. Propostes i reptes en la seva aplicació”: Barcelona, 20 d'abril de 2012. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2012. 1 fitxer de videostreaming (ca. 113 min)
Consulta en línia
Martínez, investigadora i consultora de l’IMSERSO, UAM, AECID I CEPAL (ONU), és autora de llibres i publicacions de gerontologia social i discapacitat, premi de la Societat de Gerontologia i Geriatria d’Astúries, de la SEGG i de l’IMSERSO. Reflexiona sobre les bones pràctiques basades en el model d’atenció i organització centrat en la persona en serveis per a persones grans amb pèrdua d’autonomia personal.


Data d'actualització: 10.07.2017