Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Ètica aplicada als serveis ...
 

Ètica aplicada als serveis socials (III)

Ètica aplicada als serveis socials (III)
Dossier sobre ètica aplicada als serveis socials que amplia i actualitza dos dossiers anteriors publicats per DIXIT el 2011 i el 2014. La compilació dels tres dossiers ha donat lloc al document elaborat i presentat amb motiu de la 1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials

Recull les publicacions més recents elaborades pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, monografies i articles de revista publicats a partir del 2015 i incorporats al fons documental DIXIT, així com les conferències DIXIT TV a l’entorn de l’ètica aplicada a la intervenció social. 

Tots els documents referenciats estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT.

Data de publicació: 13 de juny de 2017

Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials


Documents del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Bibliografia bàsica sobre ètica aplicada als serveis socials. 2014. 10 p. (Documents)
Consulta en línia

Document de reflexió sobre contencions. 2015. 52 p. (Documents de reflexió)
Consulta en línia

Guia en la protecció i suport a l'exercici de la capacitat. Més enllà de la incapacitació. 2017. 59 p. (Documents de reflexió)
Consulta en línia

Monografies

Acollir el foraster: l'hospitalitat com a deure i actitud espiritual. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions institucionals, Direcció General d'Afers Religiosos, 2015. 67 p. (Documents del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa; 3)
Consulta en línia
Publicació que fa una defensa al concepte d’hospitalitat, definit com una actitud espiritual, d’atenció i de respecte envers el qui és diferent, que promou la voluntat de conèixer i d’aprendre amb la seva presència. Alhora que contextualitza Catalunya com a país d’acollida i reflexiona sobre les actituds davant la immigració, fa un recorregut per les tradicions religioses presents al territori català constatant el valor que donen al foraster i al deure d’acollir-lo amb cura i respecte.

Bauman, Zygmunt; Donskis, Leonidas. Ceguera moral: la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Barcelona: Paidós, 2015. 271 p. (Paidós estado y sociedad)
A partir del concepte d’”adiàfora”, que implica una actitud d’indiferència respecte el que passa al món, els autors investiguen i analitzen la pèrdua de la sensibilitat o ceguera moral que defineix les societats actuals.

Bioética del cuidar: ¿qué significa humanizar la asistencia? Madrid: Tecnos, 2015. 293 p.
Professionals de diversos àmbits científics contribueixen en aquesta obra per analitzar l’atenció i el tracte centrat en el pacient als sectors sanitaris. L’objectiu és oferir recomanacions que ajudin a millorar la relació entre pacients i professionals per tal de no reduir el malalt a la seva malaltia, sinó que se’l consideri com una persona amb expectatives i preferències.

Canimas Brugué, Joan. Com resoldre problemàtiques ètiques?. Barcelona: UOC, 2015. 114 p. (H2PAC)
Recull de coneixements i de pautes necessàries per abordar qualsevol problemàtica ètica que es plantegi en l’àmbit de l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària. S'examinen els problemes ètics que plantegen els límits del secret professional en una situació d’abusos sexuals.

Código ético para la atención sociosanitaria a las personas mayores. Bilbao: Universidad de Deusto, 2015. 1 recurs electrònic (93 p.). (Cuadernos Deusto de derechos humanos; 78)
Consulta en línia
Projecte d’elaboració i implantació d’un codi ètic per a l’atenció sociosanitària de persones grans en centres residencials. Esdevé un instrument innovador que obre noves possibilitats per als processos assistencials en l’àmbit geriàtric, que promou uns valors ètics destinats a afavorir la dignitat i la qualitat de vida del pacient.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Grup de Reflexió d'Ètica Aplicada. Autogovern i llibertat: apunts per a l’anàlisi i la transformació de normes i pràctiques per a l’atenció a persones amb discapacitat que viuen en residències. Barcelona: Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2017. 53 p.
Eina que promou el model basat en els drets de les persones segons la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat on s’identifiquen i analitzen situacions èticament complexes en les quals es vulnera la llibertat dels pacients amb discapacitat física o intel·lectual als centres residencials. Orienta als professionals i a les persones amb responsabilitats d’acompanyament, cura o tutela en la intervenció perquè combinin la cura i l’atenció amb els aspectes d’acompanyament i respecte a la presa de decisions.

Ética, salud y dispendio del conocimiento. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2016. (Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas; 38)
Publicació emmarcada en el seminari Ética, salud y dispendio del conocimiento organitzat pel grup de treball SESPAS i la Fundació Víctor Grífols i Lucas, que recull diverses reflexions al voltant de la despesa de recursos en investigació biomèdica, debatent si respon a criteris de salut pública i ètica destinats a millorar la qualitat de vida de la població.

França-Tarragó, Omar. Manual de psicoética: ética para psicólogos y psiquiatras. 2a. ed. Bilbao:  Desclée de Brouwer, 2016. 469 p. (Biblioteca de psicología; 177)
Manual sobre ètica aplicada a la psicologia on es fa un primer esment a la psicoètica fonamental, per passar a desenvolupar els problemes ètics de la pràctica psicològica en general, de la pràctica psicològica clínica individual i, per últim, de la pràctica psicològica organitzacional.

Gergen, Kenneth J. El ser relacional: más allá del Yo y de la comunidad. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2015. 573 p. (Biblioteca de psicología; 203)
L’autor teoritza, des d’un punt de vista psicològic, al voltant de les relacions humanes. Defensa que el benestar futur depèn del benestar de les nostres relacions, i planteja una nova concepció: les ments individuals no formen les relacions sinó que el funcionament individual sorgeix de la relació.

Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Departament de Salut, 2015. 185 p. (Guies sobre la diversitat religiosa; 2)
Consulta en línia
Eina útil per als professionals de l'àmbit sanitari que atenen persones amb creences i conviccions ben diferents, que ofereix pautes per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten atenció sanitària garantint l'exercici dels seus drets de llibertat religiosa.

Melé, Joan Antoni. L'economia explicada als joves. Barcelona: Entramat, 2015. 155 p.
Manual que proporciona informació sobre tres qüestions imprescindibles que cal saber sobre l’ús del diner: com t’afecta a tu, com afecta als altres i a la societat, i com afecta al planeta i a la seva protecció. Document per compensar i dialogar a qualsevol edat.

El poder transformador de les ciutats educadores. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2015. 96 p.
Llibre que recull les ponències del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores de 2014, en el qual es va posar de manifest la importància que tenen les ciutats en tot allò que té a veure amb l’educació, en el context d’uns valors que la ciutat transmet de maneres molt variades.

Raya Díez, María Ester; Pastor Seller, Enrique. Trabajo social, derechos humanos e innovación social. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi: Gobierno de La Rioja, 2016. 375 p. (Estudios)
Obra que tracta sobre el treball social, els drets humans i la innovació social en un context de desenvolupament científic del treball social dins de les ciències socials i en un moment de complexitat de les professions socials, marcat per la crisi i per l’emergència de nous actors que tracten de donar resposta als problemes quotidians i les situacions de dificultat.

Recomanacions als mitjans audiovisuals sobre el tractament informatiu de la mort per suïcidi. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Departament de Salut, 2016. 1 recurs electrònic (16 p.). (Recomanacions)
Consulta en línia
Els mitjans de comunicació poden ser una eina útil perquè poden ajudar a trencar el tabú i l’estigmatització de la mort per suïcidi, així com per combatre estereotips. També tenen al seu abast ser una eina pedagògica social tant en l’abordatge del suïcidi com de les seves tràgiques conseqüències.

Recomanacions sobre el tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2015. 1 recurs electrònic (11 p.)
Consulta en línia
Guia de recomanacions elaborada pel Departament de Salut, el Consell Audiovisual de Catalunya i l’entitat Obertament dirigida als mitjans audiovisuals per saber com tracta els problemes de salut mental de forma adequada i evitar els estereotips.

Respetando la intimidad: protección y trato cálido. Oviedo: Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, 2016. 1 recurs electrònic (84 p.). (Serie Ética y servicios sociales universitarios; 4)
Consulta en línia
Guia per als professionals que es dediquen a la intervenció social que té com a objectiu millorar la qualitat en l’atenció i garantir l’assistència basada en la confiança i en la protecció de la intimitat del pacient. Conté múltiples recomanacions d’aplicació pràctica.

Respeto a la autonomía de las personas: decisiones de representación. [s.l.]: Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología Zahartzaroa,  2015. 1 recurs electrònic (28 p.). (Casos prácticos bioética; 1)
Consulta en línia
Recull de les problemàtiques ètiques que poden sorgir respecte la decisió i voluntat de les persones en el moment en què elles no poden decidir, exposades a partir del cas real d’una pacient. Per a cadascun dels quatre problemes detectats, es fa una reflexió i deliberació ètica, i es llisten una sèrie de recomanacions que s’haurien d’aplicar per tal de garantir l’autodeterminació del pacient.

Román Maestre, Begoña. Ética de los servicios sociales. Barcelona: Herder, 2016. 167 p. (Éticas aplicadas)
L’objectiu d’aquest llibre és explicar l’ètica aplicada als serveis socials a partir de tres preguntes clau: Quina ètica pels serveis socials? A qui van dirigits? Quins són els principis que guien la presa de decisions i quines són les virtuts requerides? En definitiva, fa un estat de la qüestió i planteja quins haurien de ser els serveis socials del segle XXI.

Articles

Agrela, Belén; Gutiérrez, Camino; Fernández, Teresa. “Repensar la ética en trabajo social desde una perspectiva de género”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30, núm. 1(2017), p. 51-64
Consulta en línia

Blasco Igual, María Clara. “Consideraciones sobre el derecho a la intimidad del menor de edad ante el consumo de sustancias adictivas”. A: Revista española de drogodependencias, vol. 40, núm. 2 (2015), p. 84-94
Consulta en línia

Canimas, Joan. “¿Discapacidad o diversidad funcional? “. A: Siglo Cero, vol. 46(2), núm. 254 (abr./jun. 2015), p. 79-97

Carrera i Carrera, Joan. “Una ètica ecològica”. A: Bioètica & debat, núm. 75 (mai./ago. 2015), p. 18-22

Cordero, Nuria; Palacios, José Emilio. “Claves éticas para el trabajo social, la dependencia, el cuidado y la autonomía”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30,  núm. 1 (2017), p. 65-75
Consulta en línia

“Diàlegs entre l'ètica i el treball social: [monogràfic]. A: RTS: revista de treball social, núm. 199 (ago. 2013), p. 9-143

“Drets socials i justícia social”. A: RTS: revista de treball social, núm. 207 (abr.2016), p. 7-175

Etxeberria, Xabier. “Autonomía y decisiones de representación/sustitución en personas con discapacidada intelectual: perspectiva ética”. A: Siglo cero, vol. 47(1), núm. 257 (2016), p. 55-66

Etxeberria, Xabier. “Derechos humanos, desarrollo humano y ciudadanía : referencias éticas”. A: Documentación social, núm. 171 (2013), p. 191-208

“L'exemplaritat: [monogràfic]”. A: Valors, any XIV, núm. 147 (abr. 2017), p. 14-26

Gaitán Torres, Antonio. “La filosofía moral y la práctica profesional, un comentario crítico”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30 (2017), núm. 1, p. 119-124
Consulta en línia

Idareta-Goldaracena, Francisco. “La tzedaká en la ética de E. Lévinas y A. Salomon: hacia una ética de mínimos para el trabajo social”. A: Zerbitzuan, núm. 62 (sep. 2016), p. 127-139
Consulta en línia

Idareta-Goldaracena, Francisco. “Los valores éticos en la Escuela Diocesana de Asistentes Sociales San Vicente de Paúl de Pamplona (1960-1985)”: A: Alternativas, núm. 23 (2016), p. 119-136
Consulta en línia

Idareta-Goldaracena, Francisco; Ballestero, Alberto. “Ética, migraciones y trabajo social”. A: Agathos: atención sociosanitaria y benestar, año 15, núm. 4 (dic. 2015), p. 14-23

Idareta-Goldaracena, Francisco; Ballestero, Alberto. “La evolución del compromiso ético de los trabajadores sociales (1869-2013)”. A: Zerbitzuan, núm. 53 (dic. 2013), p. 147-155
Consulta en línia

López Moratalla, Natalia. “Neuroética: la dotación ética del cerebro humano”. A: Cuadernos de bioética, vol. 26 (sep./dic. 2015), núm. 88, p. 415-425
Consulta en línia

Lozano Vicente, Agustín. “Cuestiones éticas en la intervención con familias y menores”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 28 (2015), núm. 1, p. 127-136
Consulta en línia

Martínez-Brawley, Emilia E.; Zorita, Paz M-B. “Contemporary social work practice and education: a call for a re-examination of virtue ethics”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30 (2017), núm. 1, p. 109-118
Consulta en línia

Martínez Rivera, Óscar. “L'emoció d'enfrontar-se a la crisi diària des de l'educació social“. A: Quaderns d'educació social, núm. 16 (2014), p. 58-67

Morales Aguilera, Paulina. “Ética en trabajo social: una propuesta de indicadores”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 28 (2015), núm. 1, p. 39-48
Consulta en línia

Navarro Vilarrubí, Sergi. “Aspectes ètics en l’atenció pal·liativa pediàtrica”. A: Bioètica & debat, núm. 76 (set./des. 2015), p. 8-12

Oró Palau, Pere. “’Mindfulness’ i bioètica”. A: Bioètica & debat, núm. 74 (gen./abr. 2015), p. 9-13

Rodríguez Alcázar, F. Javier. “Por la reflexión moral, contra los códigos de ética en el trabajo social”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30 (2017), núm. 1, p. 97-108
Consulta en línia

Rondón García, Luis Miguel. “La voz de la ética como bisagra hacia la profesionalización y el estatuto científico del trabajo social en tiempos trémulos. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30, núm. 1 (2017), p. 23-36
Consulta en línia

Salcedo Megales, Damián. “El buen profesional". A: Cuadernos de trabajo social, vol. 28, núm. 1 (2015), p. 19-26
Consulta en línia

Simón Lorda, Pablo. “La bioètica en el segle XXI a Espanya: on som?”. A: Bioètica & debat, núm. 75 (mai./ago. 2015), p. 3-9

Siurana, Juan Carlos. “La importància dels models en l'aprenentatge de l'ètica”. A: Bioètica & debat, núm. 74 (gen./abr. 2015), p. 3-8

“Sujeciones mecánicas y farmacológicas en servicios y centros geriátricos y gerontológicos”. A: Revista española de geriatría y gerontologia, vol. 50, núm. 1, (ene./feb. 2015), p. 35-38

Uriz, María Jesús; Salcedo, Damián. “Presentación del monográfico : ética y trabajo social. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 30, núm. 1 (2017), p. 17-21
Consulta en línia

Verde Diego, Carmen; Cebolla, Óscar. “Deontologia profesional: la ética denostada”. A: Cuadernos de trabajo social, 30, núm. 1 (2017), p. 77-95
Consulta en línia

DIXIT TV

Del Pozo, Juan Manuel. Conferència "Llibertat i risc: un repte ètic per a la intervenció social": Barcelona, 14 d'abril de 2015. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2015. 1 fitxer de videostreamming (ca. 82 min)
Consulta en línia

Junquera, Ruben. Conferència "Les cares socials de les enginyeries: El projecte Areté. Un model de relació entre persones, empresa i societat": Vic, 1 de desembre de 2016. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2016. 1 fitxer de videostreamming (ca. 59 min)
Consulta en línia

Morata, Txus. Conferència "Voluntariat social i acció comunitària": Barcelona, 07 d'abril de 2016; Girona, 10 de maig de 2016 . Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2016. 1 fitxer de videostreamming (ca. 60 min)
Consulta en línia

Ramos Montes, Josep. Conferència "Confidencialitat en la intervenció social": Barcelona, 15 d'octubre de 2015. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2015. 1 fitxer de videostreamming (ca. 99 min)
Consulta en línia

Terribas Sala, Núria. Conferència "Tenim dret a conèixer els nostres orígens biològics i genètics?": Barcelona, 19 de maig de 2016. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2016. 1 fitxer de videostreamming (ca. 95 min)
Consulta en línia

 


Data d'actualització: 13.06.2017