Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Lectura Fàcil
 

Lectura Fàcil

Lectura Fàcil
Els materials de Lectura Fàcil (LF) són llibres i documents de tot tipus (en Braille, d’àudio, pàgines web, etc.), elaborats perquè siguin fàcils de llegir i d’entendre per persones amb dificultats de comprensió lectora, siguin de caràcter permanent (per una discapacitat sensorial o intel·lectual, senilitat, etc.) o de caràcter transitori (degut a un procés d’immigració, escolarització deficient, trastorns d’aprenentatge, etc.).

Cal distingir, però, dues definicions del concepte de LF: una primera que fa referència a l’adaptació lingüística d’un text que el fa més fàcil de llegir però no d’entendre, i l’altra que es refereix a l’adaptació tant del text com del contingut, i que requereix la cura especial del contingut però també de la forma, el llenguatge, la imatge gràfica, etc.

La LF garanteix el dret democràtic de tota persona a accedir a la cultura, la literatura i la informació i afavoreix la inclusió social dels col·lectius en risc.

Tots els documents i materials referenciats en el dossier estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT.

Data de publicació: 07/01/2016
Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials


Monografies

Artigas i Bustins, Lídia. Lectura fàcil: fem la informació accessible a tothom. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, 2009. 1 fullet (17 p.) (Papers d'Acció Social; 6)
L’objectiu d’aquesta publicació és donar les pautes necessàries per animar les institucions i organitzacions públiques i privades a utilitzar la LF en l’elaboració dels seus textos i documents informatius i divulgatius, com poden ser cartes, fullets, revistes, informes i pàgines web.
Consulta en línia

Directrius per a materials de lectura fàcil. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2012. 50 p. (Directrius)
Segona edició de la versió catalana de Guidesline for easy-to-read materials de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Institucions , publicada per primera vegada l’any 1997, que aporta recomanacions sobre la feina d’edició, els gèneres i mitjans, el procés de publicació, el màrqueting, etc.
Consulta en línia

Información para todos: las reglas europeas para hacer información fácil de leer y comprender. Brussels: Inclusion Europe, [201?]. 40 p.Escrit en format LF, aquest document publicat amb el suport de la Unió Europea i de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), ofereix els estàndards que han de complir els materials de LF, tant de la informació escrita com la informació en format electrònic, audiovisual, etc.
Consulta en línia

Lectura fàcil: métodos de redacción y evaluación Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2012. 1 disc òptic (CD-ROM)
Investigació que se centra en determinar una definició del concepte de LF, descriure les característiques dels seus usuaris principals i sistematitzar les pautes de redacció. També exposa algunes bones pràctiques nacionals e internacionals.
Consulta en línia

DIXIT TV

Salvador, Eugènia. Conferència "Estimular la lectura, millorar la comunicació: les possibilitats de la lectura fàcil". Barcelona, 19 d'abril de 2012. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2012. 47 min.
Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil, va donar a conèixer a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials els conceptes de LF i llenguatge planer i la tasca que desenvolupa aquesta entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora , que representa un 30% de la població.
Consulta en línia

Articles

Martínez Abellán, Rogelio. "Discapacidad auditiva y programas de lectura fácil (LF): accesibilidad y respuesta educativa a las necesidades de comprensión, a la información, a la comunicación y a la cultura (I), (II) y (III)". A: Polibea, No. 111-113 (2014).

Mayol, Carme; Salvador, Eugènia. "La lectura fàcil: una eina de dinamització lectora". A: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 1 (2010), p. 63-70.
Consulta en línia

Parcerisas, Francesc. "Fer fàcil la lectura". A: Quaderns d'Acció Social i Ciutadania, núm. 10 (2010), p. 70-71.
Consulta en línia

Pérez García, Jorge M. "La lectura fácil: una apuesta de valor para las organizaciones". A: Revista Española de Discapacidad, vol. 3, Núm. 1 (2015), p. 187-192. Consulta en línia

Selecció de documents en format lectura fàcil

Accents. Barcelona: Castellnou Edicions, 2006. 123 p. + 2 discs òptics (CD-ROM)
Recull de narracions adaptades per a alumnes nouvinguts d'Educació Secundària i, també, per a altres persones que comencin a aprendre català.

Llei d'accessibilitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, 2015. 29 p. (Lectura fàcil ; 6)
Adaptació al format LF de la Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'accessibilitat, que estableix les directrius per assolir l’accessibilitat en tots els àmbits de l’entorn (urbanisme, edificació, transports, comunicació, serveis i productes), per garantir la màxima autonomia, evitar situacions de discriminació i proporcionar la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat.
Consulta en líniaQuan estic malalt: escolta’m. Barcelona: Dincat, 2013. 49 p.
Guia dirigida a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies on trobaran orientacions per fer més fàcil i més còmode el fet d’accedir als serveis de salut i algunes recomanacions per estar més sans.
Consulta en línia

Training personal assistants: help your PA support you better. Brighton: Pavilion, 2010. 195 p. + 2 disc òptic (CD-ROM)
Document escrit per dues persones discapacitades amb problemes d'aprenentatge amb l’objectiu d’ajudar altres persones a millorar els serveis de suport que reben per part del seu assistent personal i obtenir més autonomia per elegir i controlar les seves vides. Va acompanyat d'un CD que conté diferents escenes del suport rebut. 

Entitats

Associació Lectura Fàcil
Centre d'informació i referència d'iniciatives a l'entorn de la LF nascut l’any 2003. Impulsa l’accessibilitat informativa, imparteix cursos i tallers de formació i ofereix també serveis editorials. Atorga el seu segell LF als llibres que segueixen les directrius de l’IFLA i compta també amb l’editorial La Mar de fàcil. La col·lecció Tu pots la conformen petites guies que estimulen la cura d’un mateix en la vida quotidiana, l’autonomia personal, etc.
També convoca cada any el Premi Bones Pràctiques de Lectura Fàcil. El V Premi ha recaigut en la Biblioteca  Central d’Igualada amb el projecte Fem-ho fàcil.

Easy-to-read Network
Xarxa internacional promoguda pel Centre de Lectura Fàcil de Suècia, país referent en aquesta qüestió, que promou la LF, un mitjà que garanteix la democràcia, l’accessibilitat, la participació i la igualtat d’oportunitats de tota la societat.

Instituto Lectura Fácil
Organització social que té com a objectiu facilitar l’accés a la informació i la formació de les persones.

Recursos web

Mapa de lectura fàcil
Eina de consulta perquè les persones usuàries puguin trobar el club LF, la llibreria de referència LF més propera o les entitats que comparteixen l'objectiu de fer arribar la lectura a tothom. També és una eina per donar a conèixer les activitats d'aquestes entitats.

Col·lecció lectura fàcil. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya
Projecte impulsat pel Departament de Benestar Social i Família amb la col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil. Aquesta col·lecció conté alguns dels principals textos normatius que regulen els serveis socials adaptats al format de LF.

Make your information accessible!: European standards for making information easy to read and to understand
Pàgina web dedicada a facilitar la informació a persones que tenen més dificultats a l’hora de comprendre la informació. Disposa d’un programa que permet verificar si es tracta d’un document de LF o no, sempre i quan compleixi certes característiques.

Noticias fácil.es
Secció del portal de Discapnet, iniciativa per a fomentar la integració social i laboral de les persones con discapacitat, cofinanciada por la Fundació ONCE i Technosite, que posa a l’abast de les persones amb dificultat lectora o de comprensió, notícies, llibres, agenda d’activitats  i informació diversa en format de LF.


Data d'actualització: 07.01.2016