Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Esgotament professional
 

Esgotament professional

Esgotament professional
Recull variat de recursos sobre la síndrome d’esgotament professional o "burnout". S'hi poden trobar manuals i articles, guies i recursos web que ens poden ajudar a conèixer i combatre l'estrès laboral.

Com a complement i/o ampliació d’aquest dossier, també podeu consultar els dossiers temàtics Recursos per a persones cuidadores no professionals i Educació i intel·ligència emocional, elaborats per DIXIT els anys 2011 i 2012.

Tots els materials que s'inclouen són consultables als centres DIXIT.

Data de publicació: 17/12/2013

Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials


Monografies

Bosqued Lorente, Marisa. Superwoman: el estrés en la mujer. Barcelona: Paidós, cop. 2009. 140 p. (Divulgación/Autoayuda; 257)
Llibre adreçat a les dones i als homes que volen conèixer millor el gènere femení. Tracta sobre els problemes que pateixen les dones i proporciona eines de treball psicològic per afrontar-los.

Cómo combatir el estrés laboral. Madrid: Ibermutuamur, 2009. 232 p.
Manual divulgatiu que tracta de forma rigorosa els costos econòmics i socials que es deriven de la no prevenció de l’estrès laboral. Exposa l’experiència d’algunes empreses espanyoles que constitueixen exemples d’excel·lència en la gestió d’aquest tipus de patologia.
Versió en línia (PDF) 

Eines de gestió de l’estrés en els centres escolars. [Madrid]: Comisión Ejecutiva Federal de FETE-UGT, Dl 2011. 194 p.
Publicació per als professionals de l’ensenyament que aporta informació i recursos sobre l’avaluació de riscos psicosocials, l’assetjament psicològic laboral- mobbing, l’assetjament escolar – bullying, i el tecnoestrès.
Versió en línia (PDF) 

Guía sobre el estrés ocupacional. [Madrid]: Observatorio permanente de riesgos psicosociales, UGT, 2006. 64 p.
Publicació que pretén donar un toc d’atenció sobre la gravetat del problema de l’estrès laboral i proporcionar informació clara i concisa per conèixer i aplicar mesures que millorin el benestar psicosocial dels treballadors i treballadores.
Versió en línia (PDF) 

Mental health promotion in the workplace: good practice report. Luxembourg: European Agency for Safety and Health at Work, 2011.
Informe sobre bones pràctiques destinades a fomentar la salut mental en el lloc de treball. Aporta informació sobre com integrar la protecció de la salut mental dins d’un plantejament global de millora i foment de la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors.
Versió en línia (PDF) 

Pérez Cano, Vicente; Musitu Ochoa, Gonzalo; Moreno Ruiz, David. Familiares cuidadores de mayores : una árdua y silenciosa labor: realidad y perspectivas de futuro. Madrid: Dykinson, DL 2011. 239 p.
Obra que trenca estereotips negatius i aporta solucions des del compromís, obrint portes esperançadores per a conjugar la tècnica i l’apropament humà en l’atenció a la dependència.

Risc psicosocial: guia de bona praxi per a la vigilància de la salut mental relacionada amb els factors de risc psicosocial. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Direcció General de Salut Pública, [2008?]. 95 p.
La finalitat d’aquesta guia, elaborada des de l’àmbit sanitari dels Serveis de Prevenció, és oferir recomanacions per a la gestió dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials del treball en la població ocupada.
Versió en línia (PDF)

Rogero-García, Jesús. Los tiempos del cuidado: el impacto de la dependencia de los mayores en la vida cotidiana de sus cuidadores. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social, Secretaría General de Política Social y Consumo, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2010. 382 p. + disc òptic (CD-ROM). (Estudios. Serie Dependencia; 12011)
Manual que contribueix a difondre les cures que s’estan oferint a les persones grans a l’entorn familiar. La publicació té una clara vocació de servir per un major coneixement de les cures i el suport que es donen a les persones grans per part de les seves famílies.

Stop al estrés: cómo gestionar el estrés laboral. Barcelona: MC MUTUAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, DL 2008. 72 p.
Publicació sobre l’estrès laboral que descriu els símptomes i els factors psicosocials que hi intervenen, els factors moduladors i les diverses tècniques per afrontar-lo.
Versió en línia (PDF)

Van Heugten, Kate. Social work under pressure: how to overcome stress, fatigue and burnout in the workplace. London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2011. 224 p.
Obra que demostra com els professionals del treball social poden superar l’estrès laboral, la fatiga i l’esgotament. Exposa les causes de les condicions que han de superar i descriu les estratègies per superar-los.

Articles

Adams, Richard E. “The compassion fatigue scale: its use with social workers following urban disaster”. A: Research on social work practice, Vol. 18, no. 3 (May 2008); p. 238-250
Versió en línia

Álvarez Rilo, Lydia; Cuadrado Castro, Paula. “Síndrome del cuidador del paciente con demencia”. A: Agathos : atención sociosanitaria y bienestar, año 11, nº 2 (junio 2011); p. 12-19

Bellotti, Giorgio G. “El burnout de los auxiliares geriátricos: el acuerdo y desacuerdo entre individuo y trabajo”. A: Informaciones psiquiátricas, Nº 203 (1r trim. 2011); p. 57-64

Canet Benavent, Encarna. “El sindrome de Burnout en profesionales que trabajan en violencia de género”. A: Revista de servicios sociales y política social, nº 75 (3r trim. 2006); p. 89-101

“Empleo, organizaciones y recursos humanos: [monográfico]”. A: Papeles del psicólogo, vol. 29 núm. 1 (2008), p. 2-106

Franco Vicario, Ricardo; Sobremonte de Mendicuti, Emma. “El estrés laboral: el síndrome del desgaste profesional (burnout)”. A: Agathos: atención sociosanitaria y bienestar, año 9, nº 1 (mar. 2009); p. 34-45

Grau Marín, Armand. “El síndrome de Burnout en los trabajadores sociales”. A: Agathos: atención sociosanitaria y bienestar, año 8, nº 1 (marzo 2008) p. 16-22

Pascual Torramadé, Josep; Navarro, Albert; Fontanals de Nadal, María Dulce.”Uso de herramientas sencillas de valoración para clasificar las cargas de trabajo asistencial según la dependencia”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 41, nº 3 (mayo/jun. 2006); p. 164-170.

“Resiliencia en cuidadores de personas con demencia : estudio premilimar”. A: Revista española de geriatría y gerontología, vol. 47, nº 3 (maig/juny. 2012); p. 102-109

Ruiz Rodríguez, Emilio. ”La inclusión del alumnado con síndrome de Down en las escuelas: claves para el éxito : cómo trabajar por la integración sin morir en el intento ; buenas prácticas”. A: Revista síndrome de Down, vol. 28(1) nº 109 (jun. 2011); p. 60-69.
Versió en línia (PDF)

Serrano Julve, Mercè. ”El trabajo social sanitario y la atención a las necesidades psicosociales de los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer : un reto pendiente en el ámbito sanitario”. A: Agathos : atención sociosanitaria y bienestar, año 11, nº 3 (septiembre 2011); p. 14-19.

“Sobrecarga y factores asociados en los cuidadores de pacientes en hemodiálisis: aportaciones desde el trabajo social sanitario”. A: Agathos : atención sociosanitaria y bienestar, año 10, nº 4 (dic. 2010); p. 4-12.

Recursos

DIXIT TV

Institucions

 • Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball  
  La seva missió consisteix en dotar a Europa d’un entorn de treball més segur, saludable i productiu. Fomenta una cultura de la prevenció de riscos per a millorar les condicions de treballa a Europa.
 • Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya  
  Al web del departament s’hi pot trobar informació i recursos variats sota el lema: Seguretat i salut laboral – "A la feina, cap risc".
 • Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales  
  La funció de la fundació, que compta amb la participació tant de les administracions públiques com de les organitzacions representatives d’empresaris i treballadors, és la promoció d’activitats per a la millora de las condicions de seguretat i salut en el treball.
 • Organització Mundial de la Salut  
  L’OMS és la autoritat directiva i coordinadora de la acció sanitària en el sistema de les Nacions Unides. Té una funció de lideratge en els assumptes sanitaris mundials.
 • Organització Internacional del Treball  
  L’OIT va ser la primera agència creada per les Nacions Unides l’any 1946. Promou els drets laborals, fomenta oportunitats de treball decent i millora la protecció social.
 • Societat Catalana de Salut Laboral  

  Aquesta societat és fruit de la integració de l’Associació Catalana de Medicina del Treball i la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, entitats que havien conviscut diferenciades des del moment de la seva fundació (1956 i 1957 respectivament). Actua pel foment i la divulgació del coneixement científic de la seguretat, la higiene, l’ergonomia, la psicosociologia i la medicina dels treballadors i treballadores.


Data d'actualització: 19.12.2013