Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Ètica aplicada als serveis ...
 

Ètica aplicada als serveis socials (I)

Ètica aplicada als serveis socials
Recull de publicacions, articles, institucions i recursos web sobre ètica aplicada a la intervenció social, sociosanitària i psicoeducativa. Aquests materials, entre d'altres, reflexionen sobre els dilemes ètics de la pràctica professional del treball social o la dicotomia autonomia personal versus paternalisme professional. Totes les publicacions que s’hi recomanen es poden consultar als centres DIXIT.

Data de publicació: 12/12/2011

Elaborat per: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall


Monografies

Alonso, Emília [et al.]. El Consell assessor d’ètica professional. Barcelona: Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, 2010. 166 p. (Monogràfic; 6)
Monogràfic que presenta un resum de la història del Consell Assessor d’Ètica Professional del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, creat el 1984, així com un resum de les seves activitats i consultes realitzades agrupades per temes.

Banks, Sarah. Ethics and values in social work. Hampshire: Palgrave MacMillan, 2006. 218 p.
Obra que ens ofereix un recull sistemàtic i clar de l’ètica professional relacionada amb la pràctica del treball social. Inclou temes teòrics i pràctics en el context internacional.

Bermejo, Francisco J. La ética del trabajo social. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2002. 253 p. (Ética de las profesiones)
El llibre exposa l’ètica del treball social en tres dimensions: la dimensió teleològica, la dimensió normativa i la dimensió pragmàtica amb les seves complexitats, possibles conflictes i ponderació de les conseqüències que poden portar les decisions preses.

Bonete Perales, Enrique. Ética de la dependencia: bases morales, debates políticos e implicaciones médicas de la Ley de la dependencia. Madrid: Tecnos, 2009. 209 p.
El principal objectiu d’aquest llibre és respondre a les següents qüestions: què ens diu l’ètica filosòfica respecte el tracte que s’ha de proporcionar als que es troben en situació de dependència? Com s’ha d’estructurar la teoria política per integrar en els pressupostos als subjectes discapacitats? Quines repercussions comporta per a l’ètica mèdica l’extensió social de persones en situació d’especial vulnerabilitat?

Canimas, Joan; Carbonell, Francesc. Educació i conflictes interculturals: primum non nocere. Vic : Eumo ; Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2008. 119 p. (Conciutadania Intercultural; 5)
Els problemes ètics interculturals han situat el professorat davant nous reptes que requereixen una actitud oberta. Aquesta guia va destinada al professorat i persones que s’ocupen de la gestió i assessorament educatius, per ajudar-los a reflexionar i a intervenir quan es produeixen conflictes de valors en l’àmbit educatiu, ocasionats per la convivència de diferents referents culturals.

Canimas, Joan; Pereda, Javier. Practica l'ètica dels serveis socials: curs d'introducció a l'ètica aplicada a la intervenció social i psicoeducativa. Girona: Documenta Universitària, 2010. 83 p.
Material del curs d’introducció a l’ètica aplicada a la intervenció social i psicoeducativa que ofereix l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social als professionals del sector.
Versió en línia (PDF)

Canimas, Joan; Solé, Eduard (coordinadors). Els reptes ètics de la intervenció social: I Simposi d'ètica aplicada a la intervenció social. Girona: Fundació Campus Arnau d'Escala, 2010. 143 p. (Materials d'ètica aplicada a la intervenció social; 1)
Recull de les ponències presentades al I Simposi d’ètica aplicada a la intervenció social celebrat a Girona el maig de 2009. Entre d’altres, s’hi recull la conferència inaugural Ètica, serveis socials i ciutadania que va pronunciar Adela Cortina.
Versió en línia (PDF)

Dolgoff, Ralph; Loewenberg, Frank M; Harrington, Donna. Ethical decisions for social work practice. Belmont: Brooks/Cole, 2009. 262 p.
El llibre repassa els grans temes de l’ètica professional dels treballadors socials: guia per a la presa de decisions, confidencialitat i secret professional, igualtat, etc.

Etxeberría, Xabier. Aproximación ética a la discapacidad. Bilbao: Universidad de Deusto, 2005. 150 p. (Ética)
Aquest document ofereix referents i criteris morals que, des de la realitat social de la discapacitat, serveixin d’orientació per a l’acció justa en aquest àmbit. Es parla, entre altres temes, de l’orientació a la felicitat i plenitud de les persones amb discapacitat, dels principis ètics fonamentals en relació a les persones amb discapacitat, etc.

La ética en los servicions de atención a las personas con discapacidad intelectual severa. Barcelona: Fundació Víctor Grífols, 2010. 102 p. (Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols; 21)
Recull les ponències i intervencions dels participants a la jornada organitzada per la Fundació Víctor Grífols dedicada a reflexionar sobre l’ètica als serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual severa. Es tracta d’un document de treball que vol ser el punt de partida per a una futura elaboració d’un codi de bones pràctiques en l’àmbit de l’ètica aplicada a persones amb discapacitat.
Versió en línia (PDF)

Sánchez Vidal, Alipio. Ética de la intervención social. Barcelona: Paidós, 1999. 211 p. (Paidós trabajo social; 7)
Aquesta obra contempla tant la relació professional com el context i els actors socials; el pla abstracte (valors i principis) i les qüestions concretes (ètica de la Intervenció Social i ètica a la Intervenció Social); els aspectes metodològics i l’anàlisi de casos.

Ballestero Izquierdo, Alberto. Dilemas éticos en trabajo social: autonomía y paternalismo. Pamplona: Eunate, 2006. 205 p.
Aquest llibre aborda els dilemes ètics que es produeixen en la pràctica del treball social amb la intenció de sistematitzar els arguments teòrics relacionats amb els dilemes ètics que es plantegen a la pràctica professional i d’oferir als professionals eines, criteris i arguments per a la presa de decisions. L’obra incideix en un dilema especialment freqüent en la pràctica diària: autonomia del client versus paternalisme del professional. Inclou un annex amb quatre documents essencials des del punt de vista de l’ètica del treball social en l’àmbit internacional: el de la Federació Internacional de Treballadors Socials, el de l’Associació Nacional d’Assistents Socials francesa, el codi d’ètica de l’Associació Nacional de Treballadors Socials nord-americana i el Codi deontològic de la professió de Diplomat en Treball Social espanyol.

Bermejo, José Carlos; Belda, Rosa María. Bioética y acción social: cómo afrontar los conflictos éticos en la intervención social. Maliaño: Sal Terrae, 2006. 173 p.
La intervenció social ens situa en situacions en les quals ens trobem davant problemes ètics: com distribuir recursos? És bo fer fora una persona d’un projecte? Quanta informació poden manejar uns voluntaris sense faltar a la confidencialitat? Fins a quin punt les normes fan bé als participants d’un programa? He de denunciar l’abús de les prostitutes que conec? Què fer davant una mare que no es comporta responsablement amb els seus fills? Per què i quan incapacitar? La reflexió bioètica que es presenta en aquest text ajudarà a conèixer estratègies de deliberació i d’acompanyament a les situacions de conflicte.

Comitè de Bioètica de Catalunya. La Persona menor d’edat en l’àmbit de la salut. Barcelona: Comitè de Bioètica de Catalunya, 2009. 63 p.
Aquest informe vol oferir als professionals elements de reflexió i recomanacions per a la pràctica d’una atenció respectuosa amb la voluntat del menor, compatible amb el seu grau de maduresa i la potestat parental o dels tutors, que es basi i fonamenti en la confiança mútua i la responsabilitat compartida.
Versió en línia (PDF)

Etxeberria, Xabier. Ética de la diferencia: en el marco de la antropología cultural. Bilbao, Universidad de Deusto, 2000. 299 p. (Etica)
Interessat per la vessant ètica dels conflictes de la diferència, aquest estudi explora com podria concretar-se el repte d’intentar impulsar aquella diferència que no és desigualtat i aquella universalitat que és alliberadora i que no és destrucció de la particularitat.

Força i violència en educació social. Girona: Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, 2008. 133 p. (Quaderns d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social; 2)
Aquest llibre analitza el cas, real, d’un educador social d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) que va donar una bufetada a un noi, la qual cosa va provocar que s’establís que en cap circumstància no es tornés a repetir i que, arribat el cas, calia fer una contenció física o avisar els Mossos d’Esquadra. S’hi analitzen les condicions i els límits en l’ús de la força física en la tasca educativa, i allò que s’ha de considerar una violència inacceptable.
Versió en línia (PDF)

Lamrabet, Asma; Carbonell, Francesc. El vel a l’escola. Pino, Felisa R.; Canimas, Joan. La cultura de les persones sordes. Verdugo, M.A.; Fortuny, L. Discapacitat intel·lectual, treball i sexualitat. Girona: Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, 2008. 250 p. (Quaderns d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social; 3)
Edició de les ponències del seminari Els altres prenen la paraula, on es van tractar tres qüestions de molta actualitat: el mocador al cap que porten algunes musulmanes dels centres educatius públics; algunes reivindicacions de les persones sordes i finalment la negació de la sexualitat a moltes persones amb discapacitat intel·lectual, tot i haver-los reconegut el dret (i el deure) de treballar, propi de les persones adultes. Inclou també fragments del debat que va tenir lloc amb els participants al seminari.
Versió en línia (PDF)

Mayoral, Joan. Ètica en els serveis socials: infància i adolescència. Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania, 2009. 17 p. (Papers d’acció social; 8)
Reflexió sobre els valors i principis ètics que orienten la pràctica del professional de serveis socials, en l'àmbit d'atenció a la infància i l'adolescència. S'ofereixen eines i espais de reflexió, que els ajudin en la seva tasca diària, i a fer front a la pressió moral sobre les seves accions.
Versió en línia (PDF)

Pérez Salanova, Mercè. Ètica en els serveis socials: persones grans i centres residencials. Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania, 2010. 18 p. (Papers d’acció social; 14)
Reflexions entorn les situacions que plantegen dilemes i/o problemes ètics en el procés d’envelliment, i que influeixen en la tasca diària dels i les professionals de serveis socials que tenen cura de les persones grans als centres residencials.
Versió en línia (PDF)

Les persones grans i el dret a decidir. Girona: Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, 2005. 148 p. (Quaderns d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social;1)
Quadern que tracta sobre la dignitat, l’autonomia i els prejudicis vers les persones grans a partir de l’anàlisi del cas pràctic de la Sra. Maria.
Versió en línia (PDF)

Roman, Begoña. Ètica en els serveis socials: professions i organitzacions. Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania, 2009. 21 p. (Papers d’acció social; 7)
Aquesta publicació ens planteja una reflexió entorn les qüestions ètiques que influeixen en la pràctica professional amb l'objectiu d'oferir el millor servei social possible.
Versió en línia (PDF)

Rouzel, Joseph. Le travail d'éducater spécialisé: éthique et practique. Paris: Dunod, 2000. 205 p.
En aquesta obra, utilitzant exemples reals, es proposa la construcció dels fonaments ètics de la professió i traçar la ruta i un retorn al veritable significat de l'acció social i educativa.

Salcedo Megales, Damián. Autonomía y bienestar: la ética del trabajo social. Granada: Comares, 2001. 256 p.
En aquest llibre s’analitzen els orígens i diferents concepcions del treball social en relació als valors d’autonomia i benestar. Es donen propostes raonables per comprendre millor la pràctica professional i tractar de resoldre els dilemes que en ella es plantegen.

Taleff, Michael J. Advanced ethics for addiction professionals. New York: Springer, 2010. 205 p.
La presa de decisions ètiques és requerida en moltes de les difícils situacions que afronten els professionals que tracten amb problemes d’addiccions. En aquesta guia es descriu com integrar el pensament crític amb la presa de decisions ètiques, fent èmfasi en com s’han d’abordar aquestes problemàtiques.

Torralba, Francesc. Ética del cuida: fundamentos, contextos y problemas. Sant Cugat del Vallès: Institut Borja de Bioètica; Fundación MAPFRE Medicina, 2002. 292 p.
Aquesta obra tracta de les bases teòriques, fonaments racionals d’una ètica del cuidar, doncs el cuidar, com tota activitat humana, ha de regular-se i mesurar-se amb uns determinats paràmetres morals.

Úriz, M. Jesús; Ballestero, Alberto; Urien, Begoña. Dilemas éticos en la intervención social: una perspectiva profesional desde el trabajo social. Zaragoza: Mira, 2007. 222 p. (Trabajo social hoy)
Aquest volum s’acosta a la realitat ètica dels serveis socials mitjançant una metodologia mixta quantitativa i qualitativa que permet conèixer i contrastar amb els professionals les dades que ells mateixos proporcionen. Es pretén així acostar la realitat professional a estudiants, investigadors, autoritats, professionals per tal que serveixi en la reflexió i millora dels serveis socials i de les condicions de treball dels professionals.

Revistes

Bioética & debat
Revista creada per l’Institut Borja de Bioética el 1995 de caràcter divulgatiu. Està orientada tant a professionals com al públic general per tal que es creï debat amb l'objectiu d’impulsar la reflexió bioètica des de la pluralitat de pensament.

Butlletí de Bioética
Butlletí editat pel Comitè de Bioètica de Catalunya i que té com a objectiu contribuir a motivar i estendre la reflexió bioètica entre els professionals sanitaris.
Versió en línia (PDF)

Les cahiers du Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Revista del Comitè Consultiu Nacional d'Ètica de Ciències de la Vida i la Salut de França, que té per missió proporcionar assessorament sobre qüestions ètiques plantejades pels avenços del coneixement en els camps de la biologia, la medicina i la salut i fer recomanacions sobre aquests temes.

Cuadernos de Bioética
Revista quadrimestral de l’Associació Espanyola de Bioètica i Ètica Mèdica, que publica articles i ressenyes bibliogràfiques sobre totes les àrees de la bioètica.

Revista de Bioética y Derecho
Publicació que es presenta com el canal de comunicació de l’Observatori de Bioètica i Dret, del Màster en Bioètica i Dret i l’Associació de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Dirigida a tota la comunitat d’estudiosos i interessats que desitgin rebre informació i debatre sobre temes de bioètica aplicada a la salut, la seguretat, les noves tecnologies i el medi ambient, entre d'altres.
Versió en línia (PDF)

Articles

Deontologia i pràctica professional: monogràfic. A: Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa. 2011, núm. 17.

L’Ètica en els serveis socials: monogràfic. A: Quaderns d’Acció Social i Ciutadania. 2009, núm. 6.
Versió en línia (PDF)

Ètica i educació social: la passió d’un repte [monogràfic]. A: Quaderns d’Educació Social. 2007, núm. 10.

García Álvarez, Begoña. Conflictos éticos en la práctica del trabajo social de los servicios sociales básicos. A: Revista de servicios sociales y política social, 2008, núm. 82. p. 155-168

Handom, Rose M. Client relationships and ethical boundaries for social workers in child welfare. A: New social worker, 2009, vol. 16 Issue 1, p. 4-5

McAuliffe, D.; Chenoweth, L. Leave no stone unturned: the inclusive model of ethical decision making. A: Ethics & social welfare, 2008, vol. 2, Issue 1, p. 38-49

Mounier, Marie Geneviève. Comparaison des cadres institutionnels et professionnels déontologiques des travailleurs sociaux entre la France et la Grande-Bretagne. A: Revue française de service social, 2006, núm. 220, p. 48-56

Peña Martínez, Lucía. Una mirada ética a la professión. A: Revista de servicios sociales y política social, 2008, núm. 81, p. 111-115

Úriz, M.J. Models de resolució de dilemes étics en el treball social. A: RTS: revista de treball social, 2004, núm. 175, p. 6-25

Vilà i Mancebo, Antoni. Derechos y deberes de los profesionales en la nueva legislación de servicios sociales. A: Revista de servicios sociales y política social, 2009, núm. 86 (2º trimestre), p. 71-87

Institucions

 • Comitè de Bioètica de Catalunya  
  El Departament de Sanitat i seguretat Social de la Generalitat de Catalunya va considerar oportú de crear una Comissió Assessora de Bioètica, a fi de poder donar resposta a qüestions bioètiques d’especial sensibilitat. En data 3 de juliol de 1991, es varen designar els membres d'una primera "Comissió Assessora de Bioètica", embrió de l'actual de composició multidisciplinària.
 • Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya  
  El 12 de juliol de 2010 es va constituir el primer Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya que té entre les seves funcions prestar a totes les persones implicades en serveis d'intervenció social un assessorament en la presa de decisions en l'àmbit dels serveis socials i actua com a generador de coneixement i de bones pràctiques.
 • Ètica aplicada als serveis socials  
  Pàgina del portal DIXIT que conté una sèrie de recursos vinculats a l’ètica en l’activitat de prestació de serveis socials. Concretament, inclou informació sobre el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, recursos amb jornades i cursos de formació sobre el tema, monografies i articles, recursos web i la legislació d’àmbit estatal i català.
 • Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull)  
  L'Institut Borja de Bioètica es va fundar l'any 1976 per iniciativa del seu actual President, Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j., doctor en medicina, especialista en obstetrícia i ginecologia, llicenciat en filosofia i teologia, que va considerar fonamental crear a Catalunya el primer centre de bioètica de l'Estat espanyol. L'Institut, després de treballar durant 8 anys adscrit a la Facultat de Teologia de Catalunya, es va constituir com a fundació privada l'any 1984. Des de l'any 2000 és institut universitari per la seva integració a la Universitat Ramon Llull com a entitat federada de ple dret.
 • Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de Investigación  
  Xarxa de comitès d’ètica d’universitats espanyoles que avaluen els projectes d’investigació que es realitzen a les universitats i centres de recerca adscrits.
 • Observatori de Bioètica i Dret (Universitat de Barcelona)  
  L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ofereix una forma de fer bioètica basada en una concepció flexible, pluridisciplinària i laica, emmarcada en el respecte als drets humans reconeguts. L'objectiu és subministrar arguments que fomentin l'autonomia de les persones en la presa de decisions i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.
 • Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social (Fundació Campus Arnau d’Escala)  
  L'Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social té com a objectiu estimular una cultura professional i ciutadana sobre els valors morals, explícits i implícits, presents en les pràctiques de la intervenció social, sociosanitària i psicoeducativa, i promoure una ètica respectuosa que aprofundeixi en els valors recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Observatori Mundial d’Ètica (UNESCO)  
  Una referència mundial gratuïta de dades actualitzades sobre les institucions, els experts, les legislacions i els programes d’educació en ètica.

Data d'actualització: 12.12.2011