Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > RECURSOS  > Ètica aplicada als serveis socials
 

Ètica aplicada als serveis socials

El desenvolupament de l'ètica en l'activitat de prestació de serveis socials té com a finalitat aconseguir l'efectiu respecte dels drets de les persones, la promoció dels valors democràtics, l'enfortiment ètic de la societat civil i les bones actituds. Les persones professionals i les entitats que gestionen els serveis socials han d'orientar la seva activitat de manera que es garanteixi la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a l'autonomia i intimitat.


Documentació i ponències - 1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials

1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials

El 2 de juny va tenir lloc a Barcelona aquesta jornada impulsada pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut Borja de Bioètica - Universitat Ramon Llull.

Ja estan disponibles online les ponències i documents presentats durant aquesta jornada que va tenir per objectiu conèixer els comitès d’ètica públics de l’àmbit dels serveis socials d’altres comunitats, aportar diferents visions i perspectives relacionades amb l’ètica en la intervenció en serveis socials, oferir un espai de trobada i intercanvi als professionals de l’àmbit de Catalunya pertanyents al Comitè d’Ètica i als Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) i difondre les experiències en ètica aplicada a la intervenció social.

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

El 12 de juliol de 2010 es va constituir el primer Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya que té entre les seves funcions prestar a totes les persones implicades en serveis d'intervenció social un assessorament en la presa de decisions en l'àmbit dels serveis socials i actua com a generador de coneixement i de bones pràctiques.

Aquest òrgan, de caràcter multidisciplinar, està format per vocals especialistes en l'àmbit de les ciències humanes i socials, la salut, l'educació, la justícia i la filosofia, persones professionals vinculades als serveis d'atenció directa, persones representants dels col·legis professionals, persones de les entitats d'iniciativa social, així com d'entitats, de caràcter social i mercantil, prestadores de serveis socials i, finalment, persones en representació d'associacions d'usuaris i familiars.

Correu electrònic de contacte: etica.serveissocials.tsf@gencat.cat 

Documents del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Espais de reflexió ètica en serveis d'intervenció social (ERESS)

Espais de reflexió ètica en serveis d'intervenció social (ERESS)

Inclou documents que faciliten la constitució d'aquests espais i l'elaboració de documentació interna, així com un llistat amb informació sobre diversos ERESS de Catalunya. 

Bibliografia

Bibliografia

Inclou monografies i articles consultables a DIXIT i també en línia relacionats amb l'ètica i l'àmbit d'afers socials, com per exemple:

Canimas Brugué, Joan. Com resoldre problemàtiques ètiques? Barcelona: UOC. 2015. 116 p. (H2PAC). ISBN: 9788491160540

Siurana, Juan Carlos. “La Importància dels models en l'aprenentatge de l'ètica”. A: Bioètica & debat. Núm. 74 (gener/abril 2015), p. 3-8

Recursos web

Recursos web

Inclou enllaços a institucions, codis deontològics i portals d'interès relacionats amb l'ètica i l'àmbit d'afers socials, com per exemple:

Balanç del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic (l'ètica és un dels nou eixos que inspira la reforma)
Observatori d'Ètica Aplicada del Campus Arnau d'Escala
Màster d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària
Institut Borja de Bioètica


Data d'actualització: 15.01.2016