Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > ÀMBITS TEMÀTICS  > Serveis socials  > Publicacions
 

Publicacions

 
 
 • La població estrangera a Barcelona: la població de Barcelona nascuda a l'estranger. Gener 2018 (11.12.2018)
  Xifres i indicadors estadístics de la població de nacionalitat estrangera resident a Barcelona i la seva evolució: lloc de residència per districtes i barris, lloc de naixement a l’estranger i dades sociodemogràfiques de nacionalitat, mercat de treball, ensenyament, etc.
 • El cerebro altruista: por qué somos naturalmente buenos (05.12.2018)
  Des d’un enfocament neurocientífic, els autors expliquen com les persones tenim la predisposició natural a un comportament altruista en el qual hi entra en funcionament l’anomenat “cervell altruista”. També incideixen en la forma en què es pot estimular l’actitud cooperativa i la confiança en els altres.
 • En la era de la posverdad: 14 ensayos (03.12.2018)
  Recull d’assaigs escrits per professionals d’àmbits diversos com la filosofia, la història i la politologia, que aborden la qüestió de la postveritat amb una perspectiva allunyada del concepte mediàtic, per situar-la exactament en l’entorn social i polític actual.
 • Emprendimiento, innovación y RSC en trabajo social (29.11.2018)
  Els treballadors socials, com agents de canvi que han d’adaptar-se als problemes i a les necessitats socials, tenen la oportunitat de cercar respostes innovadores, per mitjà de projectes en col·laboració amb les empreses i a partir de les seves polítiques RSC (responsabilitat social corporativa).
 • El gen: una història íntima (22.11.2018)
  La divulgació científica i la història familiar s’entrellacen en aquesta obra que aprofundeix en el camp de la genètica i el fet hereditari. Incideix en la història de la genètica i els primers descobriments, la història cultural i social del concepte d’herència, i la història personal de Mukherjee.
 • Humor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resiliencia (12.11.2018)
  Assaig que explora el gènere de l’humor i les seves diverses formes d’expressió i tractament al llarg de la història, així com el seu ús terapèutic i com a eina de tolerància i de denúncia. L’autora ho analitza a partir d’experiències personals immerses en el dolor i el trauma, que revelen l’estreta línia que hi pot haver entre l’alegria i la tristor.
 • La força de la gravitació emocional: un viatge extraordinari per l'univers de les emocions (05.11.2018)
  El autors plantegen un viatge d’exploració i descobriment en un univers fictici per tractar les emocions, comprendre-les millor i aconseguir l’equilibri emocional. Començant per les galàxies Por, Ira i Tristesa, es pot arribar a la constel·lació Lluminosa conformada pels planetes Confiança, Serenitat i Alegria, tot resolent reptes, responent preguntes i fent algunes eleccions.
 • Modelos de trabajo social con grupos: nuevas perspectivas y nuevos contextos (31.10.2018)
  Manual per a estudiants de l’àmbit social que profunditza en les dinàmiques grupals. Cada capítol recull els següents continguts: objectius, conceptes fonamentals, desenvolupament teòric, conclusions, text de lectura recomanada, bibliografia general i específica, exercicis d’autoavaluació i resum.
 • Truman (29.10.2018)
  El director català presenta, en clau de comèdia dramàtica, una història d’amistat i de coratge davant la malaltia, la mort i la pèrdua. La pel·lícula va ser guanyadora de 5 Premis Goya i de la Concha de Plata al millor actor al Festival de Sant Sebastià, ex aequo Ricardo Darín-Javier Cámara (2015).
 • Vivir éticamente: cómo el altruismo eficaz nos hace mejores personas (22.10.2018)
  L’altruisme eficaç és un moviment social que es basa en actuar de la forma més eficaç possible, col·laborant en les causes benèfiques i filantròpiques de major impacte. En aquesta obra, el reconegut filòsof ens descobreix com la clau rau en assolir una responsabilitat ètica per fer el màxim bé possible amb l’objectiu de fer un món millor.
 • Psicología de los grupos (18.10.2018)
  Contribució conceptual i empírica per a l’estudi psicosocial dels grups. Analitza els processos que tenen lloc en els grups (formació i desenvolupament dels grups, processos d’influència, lideratge, cohesió grupal, processos de decisió, productivitat grupal i relacions intergrupals) i que són d’interès per als professionals d’àmbits com la psicologia, la comunicació o la política.
 • Situació dels serveis socials bàsics des de la perspectiva del treball social: dictamen de revisió (11.10.2018)
  Diagnosi sobre la situació dels serveis socials bàsics de la demarcació de Barcelona en l’àmbit del treball social i d’acord a la pràctica professional dels treballadors socials, identificant estratègies i accions de millora.
 • Cómo escribir y defender una tesis en ciencias sociales (11.10.2018)
  Claus per facilitar el procés d’elaboració d’una tesi, des de la seva concepció fins a la seva presentació i defensa, i per ajudar a minimitzar els errors més habituals: encertar amb l’elecció del tema, trobar la informació rellevant, escollir les eines adequades, sintonitzar amb el tutor, etc.
 • La salud integral (08.10.2018)
  Tenir salut no s’entén només com l’absència de malaltia, sinó que engloba tots els factors que influeixen en el benestar d’una persona: socials, culturals, polítics, sanitaris i econòmics. Tal i com es descriu, els estils de vida, el sistema sanitari i la medicalització moderna hi estan estretament lligats.
 • La guerra de los sueños: ejercicios de etno-ficción (04.10.2018)
  L’antropòleg Marc Augé analitza el que anomena un nou règim de ficció, el canvi en les condicions de circulació entre l’imaginari individual (els somnis), l’imaginari col·lectiu (el mite) i la ficció (literària o artística, en imatges o no), i sobre el risc de la postveritat quan la veritat s’entén de forma distorsionada.
 • Experiencias innovadoras y buenas prácticas en Educación Social (27.09.2018)
  Mostra d’accions i pràctiques d’èxit en el camp de l’educació social que donen visibilitat a la tasca actual i futura desenvolupada pels professionals d’aquest àmbit. Recull experiències concretes sobre inserció sociolaboral, formació i oficis, gent gran, educació social feminista, intervenció amb menors, etc.
 • Música y neurociencia: la musicoterapia: fundamentos, efectos y aplicaciones terapéuticas (20.09.2018)
  Conceptualització, fonaments científics i antecedents històrics de la musicoteràpia. L’autor descriu la dinàmica de música i cervell, i aborda les diverses aplicacions per al tractament de trastorns, desequilibris i malalties en infants i adults. També desenvolupa els fonaments de la musicoteràpia neurològica i les tècniques emprades per a la neurorehabilitació cognitiva.
 • Diálogos Cyrulnik y Capdevila (17.09.2018)
  Carles Capdevila entrevista el psiquiatra i psicoanalista Boris Cyrulnik en una conversa que gira al voltant de temes com la infància, la resiliència, el trauma, l’humor i la superació. Les diverses qüestions ètiques, pedagògiques i epistemològiques que exposa Cyrulnik reflecteixen el seu pensament filosòfic i científic sobre la vida.
 • Evaluación participativa en la acción comunitaria: aproximaciones teórica y metodológica (03.09.2018)
  Aquesta obra inclou els models, els principis teòrics i els elements metodològics de les pràctiques d’avaluació participativa. S’adreça als professionals educadors, treballadors socials, sociòlegs, pedagogs, etc., i a la ciutadania implicada en moviments socials o veïnals interessats en orientar les seves avaluacions en els principis participatius.
 • La reforma de los sistemas de pensiones en Europa: los sistemas de pensiones de Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania vistos desde España (03.09.2018)
  Estudi comparatiu dels sistemes de pensions dels països de referència: Països Baixos, Dinamarca, Suècia, Regne Unit, Itàlia, França i Alemanya. I es descriuen els principals factors que incideixen en les reformes dels sistemes a la Unió Europea: el problema demogràfic, la sostenibilitat i el programa del Llibre Blanc de la Comissió Europea.
 • Diseño de proyectos sociales: aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación (30.08.2018)
  Manual adreçat als professionals de la intervenció social, educadors socials i treballadors socials, sobre la planificació, disseny i desenvolupament de projectes dins el marc de la intervenció social i socioeducativa. Proporciona les tècniques i estratègies més adequades per a la seva implementació, desenvolupament i avaluació.
 • ¿Cómo se lo digo? El arte de las conversaciones difíciles: el impulso de cambios efectivos (23.08.2018)
  Manual que permet comprendre el funcionament de les converses i desenvolupar les nostres habilitats comunicatives. A través d’una redacció pràctica i amb exemples, ofereix les claus per aprendre l’art de la conversació: preguntar, entendre les pròpies emocions, buscar acords i tancar-los adequadament, el funcionament de l’escolta activa, etc.
 • Nuevo diccionario para el análisis e intervención social con infancia y adolescencia (23.08.2018)
  Obra que compila definicions i articles sobre 250 conceptes utilitzats habitualment per la psicologia, la judicatura, el treball social, la pediatria social i, en general, aquelles disciplines relacionades amb l'estudi, la intervenció i les polítiques sobre infància i adolescència.
 • Jóvenes en riesgo de exclusión social (20.08.2018)
  Vídeo sobre les competències professionals dels educadors i educadores socials en la intervenció amb joves en risc d’exclusió social per afavorir la seva integració i desenvolupament personal. Mostra, com a exemple, la tasca de la institució OPCIÓN 3. Consta de tres parts: el treball amb joves d’exclusió social, la figura de l’educador social i la intervenció social.
 • Tengo dolor ¿cómo puedo seguir con mi vida? (13.08.2018)
  S’exposen les característiques principals del dolor i la seva avaluació i intervenció des de l’àmbit biopsicosocial, donant respostes a les persones que han de viure amb dolor. Alhora és una defensa de l’enfocament positiu de la vida, per tal de capacitar la persona en el maneig del dolor tenint en compte els nostres valors vitals i objectius.
1 | 2 | 3 | 4 | 5   Següent > Total pàgines: 13