Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > ÀMBITS TEMÀTICS  > Inclusió social  > Publicacions
 

Publicacions

 
 
 • Aporofobia, el rechazo al pobre (13.12.2018)
  L’aporofòbia és un dels conflictes morals més arrelats a l’ésser humà, d’abast mundial i alhora obviat, que té l’origen en el pensament cultural, social i cerebral. Cortina, des de la seva expertesa ètica, reclama el canvi de valors ètics a favor de la dignitat i la inclusió de les persones més desfavorides.
 • Demonios populares y "pánicos morales": delincuencia juvenil, subculturas, vandalismo, drogas y violencia (11.12.2018)
  Estudi que se situa en diferents contextos socials per analitzar allò que l’autor anomena “pànics morals”: les bandes dels mods i els rockers, els skinheads, els falsos refugiats, la violència juvenil, el vandalisme, etc. I descobreix com els poders polítics i els mitjans de comunicació influeixen en la seva vàlua i percepció a la societat.
 • Cannabis: efectos, riesgos y beneficios terapéuticos (22.11.2018)
  El cànnabis és la substància psicoactiva més consumida a nivell mundial, associada a una determinada filosofia de vida i en clau històrica, la posseïdora de més llegendes. En aquest context se n’analitza l’epidemiologia, característiques, efectes i conseqüències, la vessant farmacològica, l’ús terapèutic i, fins i tot, les diferents perspectives de la seva legalització.
 • Guía para la evaluación y el tratamiento de las adicciones (25.10.2018)
  Guia que exposa els aspectes neurobiològics i diagnòstics per a la intervenció clínica de les addiccions, les característiques de les principals substàncies i conductes addictives, així com els diversos mètodes de tractament i rehabilitació: mindfulness i mentalització, teràpia cognitiva-conductual, entrevista motivacional, etc.
 • La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención (01.10.2018)
  La transmissió intergeneracional de la pobresa (TIP) és el factor de risc de patir en l’edat adulta una situació similar de pobresa a la viscuda en la infància i l’adolescència. L’obra incideix en el seu abordatge per posar fi a aquesta greu dinàmica social que combina diversos factors socioeconòmics potencialment transmissors, com són el nivell d’estudis, la situació laboral i la renda generacional.
 • Educación social y drogodependencias (16.07.2018)
  Recorregut històric i conceptual de l’àmbit de les addiccions des de l’educació social. S’estudien les característiques del context actual i els reptes als quals s’enfronten els educadors socials en la seva pràctica professional, des de la perspectiva dels drets humans i l’atenció a la persona.
 • Vulnerabilidad y empleo: discursos y estrategias de los agentes de inserción laboral con colectivos vulnerables en un contexto de crisis (02.07.2018)
  L’autora, després d’analitzar les polítiques i actuacions actuals per a la inserció laboral dels col·lectius desfavorits, defensa el discurs emergent que reclama una visió estructural i multidimensional de l’exclusió des de la qual recuperar els drets, la participació i l’apoderament de la ciutadania.
 • Essay on precarious work and vulnerable persons (28.06.2018)
  Llibre que analitza els factors que han impulsat una major precarietat en les relacions laborals de totes les regions del món en una economia globalitzada. També reflexiona sobre el concepte de vulnerabilitat que caracteritza alguns col·lectius com els treballadors discapacitats, les minories racials, els treballadors en edat d’envelliment i les dones.
 • Tratamiento de la sexualidad en las adicciones (25.06.2018)
  Una sexualitat satisfactòria pot ser un factor protector i de prevenció de recaigudes en les persones addictes. Aquest manual presenta un mètode clar i pràctic basat en la pròpia experiència professional de l'autor que pretén ser una guia per al tractament i la millora d’aquesta àrea.
 • Recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones sense llar: eines i recomanacions per als mitjans de comunicació i els representants polítics (24.05.2018)
  La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) ha elaborat una sèrie de recomanacions perquè els mitjans de comunicació facin un tractament adequat i no estigmatitzant de les persones en situació de sensellarisme. Conté un glossari de terminologia sobre la persona, sobre conceptes i sobre habitatge, recursos i serveis.
 • Aliances locals per a municipis inclusius: edició actualitzada de la Guia bàsica d'aliances locals en el sector social (03.05.2018)
  Guia per promoure la cooperació i les aliances entre entitats del món local, el tercer sector social, les administracions públiques i les empreses. Actualitza l’anterior guia del 2012 i fa el seguiment dels casos pràctics que s’hi exposaven per analitzar i valorar la seva evolució en el temps.
 • Diagnosi 2017: la situació del sensellarisme a Barcelona: evolució i accés a l'habitatge (17.04.2018)
  Cinquè informe de la XAPSLL emmarcat en el nou Pla de Lluita Contra el Sensellarisme 2016-2020. L’objectiu és aportar coneixement sobre els factors que estan fent augmentar el sensellarisme a la ciutat de Barcelona. S’analitza l’evolució des del 2008 i, a partir dels testimonis de persones sense llar, s’identifiquen les principals dificultats d’accés a l’habitatge.
 • El estado de la pobreza: seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016 (26.03.2018)
  7è informe de seguiment de l’indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) que mesura el risc de pobresa i exclusió social a Espanya. Es detallen les dades de l’evolució del risc de pobresa i exclusió des del 2008 segons el context nacional i a les diferents comunitats autònomes.
 • Ciudadanía: la lucha por la inclusión y los derechos (22.03.2018)
  Revisió del concepte de ciutadania a través de la història: la idea clàssica amb Aristòtil i Ciceró, la idea moderna amb Kant i John Locke, i la idea contemporània lligada a classe social, ciutadania social, ciutadania multicultural i ciutadania cosmopolita. El concepte va estar envoltat de lluites per la inclusió i els drets, i l’única significació que ha perdurat és la seva associació amb la participació política.
 • Exposicions accessibles: criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts (15.03.2018)
  Manual que vol contribuir a l’eliminació de les barreres de la comunicació que impedeixen l’accés als continguts culturals a una part de la població. Presenta el treball conjunt desenvolupat pels tècnics de l’Institut de Cultura de Barcelona i de l’Institut de Persones amb Discapacitat, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat comunicativa als museus municipals.
 • 13 vides, infinites veus: reflexions educatives des de l'escola de la Model (05.03.2018)
  Alumnes del Centre de Formació d’Adults Jacint Verdaguer de la Model expliquen les seves històries de vida i recorreguts educatius per reflexionar sobre la importància de l’educació en l’àmbit penitenciari en la rehabilitació i reinserció dels reclusos. Reflexions que alhora donen a conèixer la tasca educativa desenvolupada pel centre.
 • Nativos de la crisis: los niños de la llave: una mirada indiscreta a la España que emerge de La Gran Recesión (19.02.2018)
  Informe elaborat per Educo sobre els infants d’entre 6 i 14 anys que viuen en situació de desemparament i soledat en trobar-se sols a casa a causa de les llargues jornades laborals dels seus pares. Es tracta de famílies pobres que, tot i tenir ingressos, es troben es situació de precarietat i d’escassetat de recursos.
 • En prisión: realidades e intervención socioeducativa y drogodependencias en mujeres (15.02.2018)
  Realitats de les dones recluses en el sistema penitenciari espanyol, diferenciades en quatre grups: no addictes, addictes actives, addictes en tractament i ex addictes. S’analitzen les històries i causes de risc que van provocar la seva entrada en el sistema, així com la vida a la presó i els processos d’intervenció i reinserció socioeducativa.
 • Programa de preparació per a la vida en llibertat (11.01.2018)
  Programa d’intervenció que forma part del projecte Compartim per a guiar els reclusos en el seu camí de retorn a la vida en llibertat. L’objectiu fonamental és que se sentin desistits de la vida delictiva i es puguin reintegrar de nou a la societat amb plenitud i qualitat de vida.
 • Excluidos e internados: la problemática de las personas con discapacidad en centros penitenciarios (02.01.2018)
  Es presenten els resultats d’una investigació sobre les persones amb discapacitat ingressades en centres penitenciaris. Les dades permeten fer un diagnòstic de les seves necessitats sociosanitàries, així com d’altres carències que dificulten la seva vida i els fan més vulnerables envers els altres interns.
 • Trabajo y pobreza: cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente (16.11.2017)
  Descripció i anàlisi de les transformacions del treball assalariat i de les subjectivitats obreres, en el marc d’un nou model neoliberal, la nova versió del vell capitalisme, que suposa noves formes de viure i noves formes d’existència en la que la dignitat humana té poc protagonisme. El procés de precarietat del treball i l’empobriment dels treballadors forma aquesta nova estructura mundial, necessitada de subjectes dòcils i disciplinats.
 • Ciudades amigables: perspectivas, políticas, prácticas (27.10.2017)
  Recull d’experiències i treballs que interpreten les ciutats des d’un enfocament “amigable”, enteses com a espais que propiciïn la convivència, la cooperació, la participació, la integració, la llibertat, la creativitat, l’entesa i la sostenibilitat. La ciutat com a indret que aculli a grups socials diversos i afavoreixi la seva participació i integració.
 • La cronificació de la pobresa (19.10.2017)
  Estudi sobre la situació de pobresa crònica a Catalunya que descriu l’evolució del col·lectiu afectat i identifica tendències que puguin pal·liar situacions futures. L’anàlisi s’ha centrat en les dades aportades pels usuaris del programa “Persones en situació d’extrema vulnerabilitat” de la Creu Roja, a partir d’enquestes telefòniques on van respondre sobre la seva situació socioeconòmica i en relació a l’habitatge, l’ocupació i la salut.
 • Actualización en drogodependencias: análisis histórico, social y sanitario (09.10.2017)
  Manual sobre el problema de la droga, convertit en un fenomen d’exclusió social que afecta a grups de població cada vegada més joves. Aporta nous enfocaments en relació als mètodes d’investigació, assistència, tractament i prevenció de les toxicomanies, des de la perspectiva històrica, social i sanitària.
 • Cruixir de dents: la vivència de la pobresa energètica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (24.08.2017)
  Informe que analitza la situació de pobresa energètica a l’àrea metropolitana de Barcelona a partir d’un qüestionari realitzat a usuaris de la ONG Associació Benestar i Desenvolupament. Els resultats mostren la situació de vulnerabilitat que pateix aquesta part de la població i recullen aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics.
1 | 2 | 3 | 4 | 5   Següent > Total pàgines: 8