Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Publicacions

 
 • Who cares? Study on the challenges and needs of family carers in Europe (29.11.2018)
  Dades sobre la situació social dels cuidadors familiars a Europa, fruit d’un estudi amb un miler de cuidadors enquestats de 17 països. Es mostren les necessitats i problemàtiques i una sèrie de recomanacions per a la millora del suport institucional del col·lectiu, sovint invisibilitzat.
 • Habilitats socials a la feina (25.09.2018)
  Manual en lectura fàcil adreçat a persones amb dificultats de comprensió lectora (persones nouvingudes, amb trastorns d'aprenentage, persones grans, etc.) per orientar-los en la cerca de feina i per tenir una bona experiència laboral. Inclou un model de currículum i de carta de presentació, i una sèrie de casos pràctics sobre experiències laborals per ajudar el lector a gestionar-les.
 • Stroke rehabilitation: a function-based approach (06.08.2018)
  Recurs integral basat en l'evidència que tracta sobre la rehabilitació de l'ictus. L’obra s’adreça als terapeutes ocupacionals i actualitza de manera extensiva les darreres investigacions en avaluació i intervenció.
 • Cuidar: una revolución en el cuidado de las personas (05.07.2018)
  L’atenció que dignifica el pacient és la crida principal d’aquesta obra que mostra, a partir d’històries reals, que el benestar del pacient queda sovint relegat a un segon terme. Persones en situació de dependència, familiars i professionals sanitaris relaten com la revolució en la cura va transformar la salut física i emocional de la persona atesa.
 • Organización de la atención a las personas en situación de dependencia (31.05.2018)
  Llibre adreçat als estudiants del cicle formatiu en Atenció a persones en situació de dependència. Contribueix a la capacitació i la millora de l'ocupabilitat per atendre les persones en situació de dependència, tant en l'àmbit institucional com en el domiciliari, mitjançant la realització d'intervencions assistencials, psicosocials, no sanitàries i de suport a la gestió domèstica.
 • La mort en l’àmbit hospitalari: propostes de millora a partir de l'experiència del cuidador principal (22.05.2018)
  Estudi que analitza l’experiència del cuidador en el procés de mort del familiar atès. Es desenvolupa a partir d’entrevistes realitzades a una mostra de cuidadors de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. S’exposen els aspectes negatius i positius i unes propostes de millora per a l’atenció en el final de la vida a l’àmbit hospitalari.
 • El respecte a la voluntat de la persona amb trastorn mental i/o addicció: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades (17.05.2018)
  Reflexió sobre la importància de la participació del pacient en les qüestions relatives a la seva salut, i sobre la utilitat del document de voluntats anticipades (DVA) i la planificació de decisions anticipades (PDA), poc reconeguts en l’àmbit de la salut mental i les addiccions, a fi de respectar la voluntat de la persona atesa.
 • Sistemas europeos de protección social de la dependencia (long term care) (14.05.2018)
  Monogràfic de la Revista Derecho Social y Empresa que aporta una visió dels sistemes de protecció a la dependència en els països de la Unió Europea i examina els sistemes implantats a Alemanya, França, Suècia, Irlanda i Regne Unit, països sensibilitzats amb l’assistència de llarga durada de la gent gran. També estudia els models d’Itàlia i Portugal basats en el model tradicional del cuidador familiar.
 • Brecha salarial y brecha de cuidados (05.02.2018)
  S’exposa la qüestió de desigualtat de gènere en el mercat laboral i en l’àmbit domèstic i de cura, i s’estudia la situació concreta a Espanya, Noruega i Islàndia. Es conclou l’escassa consideració social de la figura del cuidador i la seva feminització, sent motiu de discriminació de gènere i salarial.
 • Servicios de promoción de la autonomía personal SEPAP: revisión autonómica (04.01.2018)
  Anàlisi dels sistemes de promoció de l’autonomia més destacats a nivell autonòmic, detallant las característiques bàsiques de cadascun. Els quatre sistemes descrits són: habitació i teràpia ocupacional; promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional; estimulació cognitiva; i habilitació psicosocial.
 • Sexualidad y discapacidad psíquica (04.12.2017)
  Mostra de la realitat sexual de les persones amb discapacitat psíquica, raonant sobre el concepte de sexe, sexualitat i Teoria del fet sexual humà. Posa èmfasi en la necessitat que la societat reconegui i respecti la sexualitat d’aquest col·lectiu per poder oferir-los els recursos necessaris educatius, terapèutics i assistencials per viure-la de forma plena i lliure.
 • Suport a l'exercici de la capacitat: protocol de cribratge abans d'iniciar un procés de modificació de la capacitat, i criteris i recomanacions per al foment de l'autonomia en la presa de decisions (02.11.2017)
  Guia que té com a objectiu promoure les capacitats per a la presa de decisió de les persones amb dificultats intel·lectuals, cognitives o mentals, i prevenir l’ús inadequat que es pot fer de les actuals figures legals de modificació de la capacitat.
 • Guia en la protecció i suport a l'exercici de la capacitat: més enllà de la incapacitació (27.07.2017)
  Eina útil per a les famílies i els professionals que atenen i orienten persones que necessiten protecció o acompanyament en la presa de decisions. Es descriu el procés de modificació de la capacitat i quines són les figures de suport, atenent els deures de la persona tutelar i les dificultats en l’exercici del càrrec segons situació i context.
 • Guia pràctica de gastronomia triturada: guia per preparar plats amb textura modificada nutritius i deliciosos (03.07.2017)
  Guia que sintetitza les característiques i consideracions de l’alimentació triturada i el seu procés d’elaboració i conservació amb la finalitat d’orientar, de forma pràctica i senzilla, a fer un bon triturat nutritiu i gustós. Inclou consells útils i diverses propostes de receptes.
 • Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (12.06.2017)
  Llibre de text corresponent als estudis de CFGS d’Integració social. Aporta informació sobre estratègies comunicatives, recursos materials, productes de suport i sistemes de comunicació per aplicar amb persones amb patologies comunicatives amb la finalitat d’afavorir la seva autonomia i interaccions socials.
 • La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores en situación de fragilidad o dependencia: guía de innovación social basada en el modelo de atención integral y centrada en la persona (08.05.2017)
  Revisió del model sanitari i social de l’atenció domiciliària de persones dependents amb l’objectiu d’afavorir l’assistència i la cura de llarga durada adequada a les llars, atenent les seves necessitats i garantint els seus drets.
 • Abordaje psicomotriz de las dificultades de desarrollo (03.04.2017)
  Manual que descriu les possibilitats de l’abordatge psicomotriu per al tractament d’infants que presenten dificultats de desenvolupament. Els continguts es plantegen des d’un marc teòric i pràctic, i inclou quatre casos reals com a exemple de diferents intervencions psicomotrius terapèutiques.
 • Respetando la intimidad: protección y trato cálido (02.03.2017)
  Guia per als professionals que es dediquen a la intervenció social que té com a objectiu millorar la qualitat en l’atenció i garantir l’assistència basada en la confiança i en la protecció de la intimitat del pacient. Conté múltiples recomanacions d’aplicació pràctica.
 • Guia d’actuació en situacions de maltractaments a persones grans del servei de teleassistència (16.02.2017)
  Guia de referència per als professionals que treballen en el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’orientar-los en la detecció i la intervenció de situacions de maltractaments vers les persones grans usuàries d’aquest servei.
 • Establecimientos turísticos accessibles: pautas básicas para un diseño inclusivo (19.01.2017)
  Manual de bones pràctiques per assessorar al món empresarial i turístic sobre l’accessibilitat universal i contribuir a generar un turisme inclusiu. Inclou actuacions per aplicar criteris d’accessibilitat de baix cost en allotjaments, comerços, restaurants i bars, amb el fi de que la despesa econòmica no sigui un obstacle.
 • Convivir con el párkinson: ejercicios prácticos para enfermos y cuidadores (19.12.2016)
  Consells i teràpies de rehabilitació per als malalts de Parkinson amb l’objectiu de treballar l’autonomia del pacient el major temps possible controlant els deterioraments funcionals propis de la malaltia. Està especialment adreçat als cuidadors i familiars que també hauran de fer front a la malaltia ajudant i assistint als pacients.
 • Counselling y cuidados paliativos (28.11.2016)
  Actuacions dirigides a professionals de la salut que practiquen cures pal·liatives a pacients que es troben en el final de la seva vida. Els continguts teòrics es complementen amb competències d’assessorament psicològic i emocional per a pacients i familiars.
 • Aplicación de la musicoterapia en la enfermedad de Parkinson (17.11.2016)
  La música és un estímul per als malalts de Parkinson i la seva aplicació ajuda en aspectes emocionals i motrius, i també a millorar l’estat d’ànim i el rendiment cognitiu. En concret, es recullen exercicis i tècniques musicoterapèutiques pel que fa la veu, el moviment, l’expressió emocional i les deficiències cognitives.
 • Com gestionar la teva llar (02.11.2016)
  Manual de lectura fàcil que conté orientacions i consells adreçats a persones amb necessitats especials per a gestionar la pròpia llar i poder viure-hi de forma còmoda, segura i independent.
 • Els serveis socials especialitzats des de la perspectiva de l'atenció centrada en la persona (28.09.2016)
  Recull de 75 casos de bones pràctiques en l'àmbit d'atenció centrada en la persona, que ha estat coordinat i redactat per tècnics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a partir d’una experiència formativa duta a terme l’any 2013.
1 | 2 | 3 | 4   Següent > Total pàgines: 6